maandag 10 augustus 2015

OPVANG BEWONERS AMKEMAFLAT IN DE KLEIHORN


Kopje koffie en een geruststellend gesprekje met een politieagent
De deuren van buurtcentrum de Kleihorn aan de Fultsemaheerd zijn rond het middaguur opengesteld om bewoners van de Amkemaheerd een veilig onderkomen te verschaffen. Er zijn broodjes, de koffiekannen gaan rond, er zijn behulpzame agenten aanwezig, mensen van de ambulancedienst (" Mijnheer, ik moet mijn insuline hebben"), en omstreeks kwart over een vanmiddag kwam iemand van de brandweer over de stand van zaken vertellen. "Jullie moeten nog even tot drie uur geduld hebben, voordat de woningen weer worden vrijgegeven moet alles gelucht zijn zodat jullie veilig terug kunnen." De stemming onder de senioren bleef de hele tijd prima:" We maken gewoon het beste er van."Twee bewoners van de Amkemaflat maakten er tegen half twaalf het beste van

Geen opmerkingen: