woensdag 26 augustus 2015

ER KOMT EEN 'DERDENGEBOUW' OP INNERSDIJK-GEBIED

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het WIJ-team Beijum en een nieuw multifunctioneel buurtcentrum gezamenlijk te huisvesten in een nieuw te bouwen Derdengebouw aan het plein Beijum-Oost. Dit Derdengebouw is onderdeel van het nieuwbouwplan van verpleeghuis Innersdijk.
De gemeente en het buurtcentrum huren de begane grond van het nieuwe gebouw. Daarboven komen woningen voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.

Plan
Sinds de sloop van het voormalige verpleeghuis Innersdijk in 2012 ligt het terrein aan het plein Beijum-Oost braak. De bouwplannen van het nieuwe verpleeghuis zijn vertraagd door gewijzigde landelijke wetgeving en de aardbevingsproblematiek. Zorggroep Groningen (eigenaar van Innersdijk) en woonstichting Patrimonium hebben nu een nieuw plan ontwikkeld. Onderdeel daarvan is een Derdengebouw, waarin op de begane grond plaats is voor wijkfuncties met daarboven woningen. Naar verwachting kunnen de bouwwerkzaamheden medio volgend jaar beginnen.
Positieve inverstering
Het college ziet de plannen als een positieve impuls voor Beijum en als een mooie kans om de gewenste verbinding van de functies zorg, welzijn en participatie op één plek samen te brengen. Wethouder Roeland van der Schaaf: “Met de nu voorgestelde invulling van het Derdengebouw van Innersdijk voorkomen we leegstand en verloedering en brengen we zorg- en ondersteuningsfuncties op een prachtige manier samen. Bovendien is dit een positieve investering op een plek die het nodig heeft om tot ontwikkeling te komen.”
Tijdelijke ruimte
De medewerkers van het WIJ-team Beijum werken nu nog vanuit verschillende locaties. Omdat het nog minstens twee jaar duurt voordat de nieuwbouw is gerealiseerd, zal de voormalige basisschool De Doefmat geschikt gemaakt worden als tijdelijke werk- en ontmoetingsruimte.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Gaat woningcorporatie Patrimonium stimuleren dat haar zittende huurders van eengezinswoningen in Beijum doorstromen naar deze nieuwe flat, nu de kinderen uit huis zijn en er sprake is van zgd. lege nest. Ouderen kunnen dan min of meer in hun vertrouwde omgeving blijven, komen gelijkvloers te wonen in nagelnieuw appartement en een jong gezin kan dan een rijtjeshuis met tuin huren. Iedereen blij zou je denken. Misschien kan er een financieel aantrekkelijk verhuisaanbod gedaan worden aan deze trouwe Beijumer huurders die opgeteld soms wel honderdduizend euro aan huur aan de Patrimonium hebben betaald in de loop der jaren. Goed idee voor levensloop bestendige wijk.

Ria zei

Misschien kan er dan gelijk de buitenfitness in de tuin komen.

Kees Huizenga zei

Ik begrijp Patrimonium totaal niet. Deze woningcorporatie is toch eigenaar van de oude videotheek aan de Claremaheerd? Waarom kan het sociaal wijkteam van WIJ Beijum niet tijdelijk in dit grote pand komen? Patrimonium krijgt dan meer huurinkomsten en WIJ Beijum komt dicht in de buurt van het nieuwe "Voorzieningengebouw".

Patrimonium is toch partij bij deze grootschalige omwenteling op Plein Oost? Waarom geen gebruik maken van een win-win-situatie?

Begrijp ik het nu goed: verdwijnen Het Heerdenhoes en De Kleihorn als buurtcentra van Beijum? Waarom wordt hierover niet transparant gecommuniceerd?

De Kleihorn is het mooiste buurthuis van Beijum. Is over het opdoeken van De Kleihorn met de buurt gesproken?

Besturen is vooral goed communiceren en heel goed luisteren. Niet werken met voldongen feiten en "beleidsdiscretie" (= geheimhouding).

Anoniem zei

Van mij mogen alle buurthuizen dicht, het zijn geen inloophuizen meer, maar besloten clubjes waar je als buiten staander de deur wordt uitgekeken....