maandag 24 augustus 2015

MAANDAGOCHTEND (243)

"Weet jij wel dat er allemaal patiënten van de van Mesdagkliniek in het Begeleid Wonen-project van Lentis in de Onnemaheerd komen te wonen? Wat vind je daar nou van? Weet je wat ik zo zielig vind? Dat die lieve kwetsbare patiënten die er nu wonen allemaal moeten verkassen." 

De ogen van de cassiere die achter een kassa bij de AH zat spoten afgelopen week vuur. "Belachelijk hoe ze bij Lentis met mensen omgaan. Ik vraag me ook af of de bewoners van de Onnemaheerd wel ingelicht zijn over deze plannen."

Welkom op deze laatste maandagochtend in augustus 2015. De blogger loopt i.v.m. het opstarten van het seizoen iets achter met berichtgeving over zaken die spelen in de wijk. Over de bomenkap langs de Zuidwending bijvoorbeeld, verder deze week twee berichten over het einde van anti-kraak in de Doefmat, over buurtfeestjes in de wijk, maar ook over de ontwikkelingen rond Begeleid Wonen bij Lentis in Beijum.

Ondergetekende hoorde van meerdere mensen in de wijk dat het psychiatrische ziekenhuis van GGZ-Groningen het voornemen heeft om een andere populatie patiënten in de rode bakstenen huizen in de Onnemaheerd te gaan huisvesten.

Zie bovenste foto. En zie het grasveld dat tussen stadsboerderij de Wiershoeck en het Begeleid-Wonen-project in ligt. Het is een beetje een mysterieus gebied in Beijum. Wat gaat hier toch allemaal gebeuren?

Kunnen de beleidsmakers van deze GGZ-organisatie een beetje normaal en transparant communiceren met bewoners midden in een grote woonwijk die met een GGZ-wooninstelling te maken hebben? Een bewoner van de rode bakstenen huizen gisteren: "Het kan nog even duren, maar we moeten er allemaal uit, ze gaan er gedetineerden inzetten die terug naar de maatschappij gaan."

De geruchten en uitspraken zullen vast niet allemaal op gebakken lucht gebaseerd zijn. Mocht het allemaal waar zijn, dan kun je je afvragen wat de pr-afdeling van deze GGZ-instelling beweegt om in plaats van heldere en transparante communicatie deze plannen via ongeruste geruchten de wereld in te laten gaan. Kunnen we even geestelijk gezond communiceren, geachte dames en heren van Lentis? Dank u.

Over naar klein 'nieuws.'  Zie foto links. Een of andere Beijumer heeft afgelopen zaterdag een sandaaltje die bij een kindervoetje hoort op de richel tussen het voet- en fietspad over de Zuidwending bij Winkelcentrum Beijum gelegd. Onder het mom: hier is ie beter te zien. Denkt de blogger. Welk jongetjes heeft het sandaaltje dat op de foto is te zien verloren?

Foto rechts ten slotte, er staan een paar containers bij het Centraal-Wonen-project in de Bentismaheerd opgesteld. Daar schijnt iets gaande te zijn.
De blogger roept bij deze de hulp van lezers in. Wat staat hier te gebeuren?
En, weet iemand meer te vertellen over mogelijke Lentis-plannen in de Onnemaheerd? Beijumnieuws@ziggo.nl

De laatste week van augustus 2015 is ingegaan. De meest dynamische wijk van de stad Groningen staat in de startblokken om een nieuw seizoen in te spurten. Beijum heet het.

Een prettige en gezonde week toegewenst. Lichamelijk én geestelijk...
Update 15:12 uur. Lentis reageerde zojuist:
Reactie Lentis – zorggroep Forint:
Op dit moment onderzoekt de Zorggroep Volwassenenzorg samen met de Zorggroep Forint van Lentis hoe  een deel van Beschermd Wonen Beijum organisatorisch overgeheveld kan worden van Volwassenenzorg naar Forensische Zorg (Forint).
Wijzigingen in de financiering (WMO) en de behoefte aan officiële Beschermd Wonen-plaatsen binnen de forensisch psychiatrische zorg zijn de aanleiding voor dit onderzoek. Het streven is de werkgelegenheid en de huizen voor psychiatrische patiënten te behouden.
Deze organisatorische wijziging zal geen grote veranderingen binnen de doelgroep tot gevolg hebben. Mocht dat nodig en/of gewenst zijn, dan zijn wij uiteraard bereid de buurt te informeren zodra de plannen definitief zijn.  Op dit moment is dat nog net iets te vroeg.
Update 15:21 uur: Nog een reactie:
Ik ben een bewoner van Begeleid Wonen GGZ van Lentis. ik woon zelf niet in die huizen, maar ik kan wel zeggen niet alle bewoners eromheen weten dit. Dit is nieuw voor mij en voor sommige anderen ook. Ik zou niet leuk vinden om met de mensen van de Mesdag kliniek in 1 ruimte willen zijn. Je weet nooit wat ze hebben gedaan. En ik vind het sneu dat de mensen die er nu wonen dat ze zo direct bijna weg moeten. deze lieve mensen zijn ook bezig om terug te keren in de samenleving van Begeleid Wonen Beijum? En ik wil wel eens weten wat de mensen buiten deze instelling van dit nieuws zeggen? Zijn hun het er wel mee eens? Dit mag u gebruiken maar niet mijn naam erbij zetten graag. En de mensen proberen ook terug te komen in de samenleving van Beijum.

Update 21:30 uur, een Lentis medewerker mailde dat hij beter niet teveel kan vertellen "omdat de plannen en alles wat naar buiten komt door de kleine hard werkende mensen  zwaar wordt gewogen door Lentis (angstcultuur)." 

Vanuit de Onnemaheerd reageerde Lammert Doedens met fel rode tekst:

DIT MOMENT TE VROEG OM TE INFORMEREN?
Een reactie op de reactie van Lentis ‘Mocht dat nodig en/of gewenst zijn, dan zijn wij uiteraard bereid de buurt te informeren zodra de plannen definitief zijn. Op dit moment is dat nog net iets te vroeg.”
Dat Lentis het op dit moment net iets te vroeg vindt om de buurt te informeren lijkt mij een volstrekte verkeerde gang van zaken het is namelijk al veel te laat. Het is toch ronduit stuitend dat wij en ook de bewoners van de woongroep via het informele circuit moeten horen wat Lentis van plan is? Met mij en ook een aantal bewoners hoeft Lentis niet meer om de tafel te gaan zitten en ons dan voor voldongen feiten stellen. Er wordt door ons gewoon formeel bezwaar aangetekend.

Lammert Doedens Onnemaheerd

18 opmerkingen:

Anoniem zei

maandag 31 augustus slaan we over dit jaar?

Anoniem zei

Is Bommen Berend, Gronings Ontzet 28 augustus geschrapt of niet? Hebben de schoolkinderen die dag nog vrij?

Anoniem zei

Die mensen krijgen een nieuwe kans maar weet niet of ze die midden in Beyum naast een school moeten krijgen bij elkaar nog wel

Anoniem zei

Nee, de bewoners van de onnemaheerd zijn niet ingelicht over dit grapje.
Maar ga op onderzoek uit en als het waar blijkt dan lijkt me een handtekeningen aktie en een bezwaarschrift wel op zijn plaats.

Anoniem zei

Ik heb het ook gehoord raar dat dit op deze manier naar buiten moet komen

Onnemaheerder zei

Werkgelegenheid kan me niet schelen overhevelen naar ex gedetineerden onaanvaardbaar. Ons niet informeren maar VRAGEN of we dit wel zouden willen. Antwoord is NEE.

Anoniem zei

Was er ooit niet een stel van het mesdagkliniek met weekend verlof en hebben die niet een bewoner van de grevingaheerd bedreigd en vermoord. En moeten er zulke mensen nu een kans krijgen in onze wijk? Nee dank je, ik hoop echt dat dit niet doorgaat. Het geeft mij een onveilig gevoel

Anoniem zei

Ongelooflijk het staat er echt: "dan zijn wij uiteraard bereid de buurt te informeren zodra de plannen definitief zijn. Op dit moment is dat nog net iets te vroeg."
Zodra de plannen definitief zijn? Wat een stuitende arrogantie van Lentis. Niet overleggen maar'overleggen zodra de plannen definitief zijn.' Dat noemen we overvallen met voldongen feiten. Geen woorden voor.

Anoniem zei

Gemeente Groningen is hardleers en leert niet van haar fouten. Stadsdeelcoordinator van Erp moet nog maar 's de notitie EERDER BEGINNEN doornemen, waarin het stadsbestuur heeft vastgesteld moeilijke NIMBY-beslissingen samen met de bewoners en maatschappelijke organisaties (school & ouders bijv.)te willen voorbereiden en uitvoeren.
Van Erp weet al een jaar wat hij aan het voorbereiden is; levens- en zedendelinquenten (terug)brengen naar Beijum. Hij is op zoek naar ondersteunende spankracht in de wijk bij bewoners, corporaties, en is bereid de zittende Lentis-bewoners naar gemeente Bedum (Zuidwolde o.a.) over te hevelen. Wat weten Wim Klein, Theo Smit en zijn adjudant van de BOB meer dan wij doorsnee bewoners? Van Erp heeft zelfs bij Johan een tipje van de sluier opgelicht in het verleden. Openheid wekt vertrouwen; geheimzinnig gedoe schept wantrouwen. Wat voor toekomst heeft DHC-school nog, met de nieuwe buurmannen?

Kees Huizenga zei

Zie verder het Convenant tussen de bewonersorganisaties en het gemeentebestuur van 22 mei 2008. De punten 2 t/m 7:

http://www.zonlichtenruimte.nl/convenantwijkengemeente.pdf

Ik citeer de punten 2 t/m 3 (met name punt 3 is heel belangrijk):

“2. Het recht op advies aangaande alle wijkgebonden aandachtsgebieden.
Wijkorganisaties hebben het recht op het verlenen van advies in alle wijkgebonden beleidsonderwerpen. Het gaat in beginsel om alle dienstactiviteiten van de gemeente in de wijk op de gebieden van onderhoud, beheer, dienstverlening en andere onderwerpen die door het gemeentebestuur gedelegeerd zijn. Maar het gaat ook om beleidszaken, planontwikkeling en andersoortige onderwerpen die specifiek over de wijk gaan. En tenslotte betreft het ook de inzet van de in de wijk ingezette menskracht en middelen.
Niet tot dit convenant behoren alle beleidszaken die de wijk overstijgen en concrete projectplannen op wijkniveau waarbij ook andere overheden, publieke lichamen, instellingen,bedrijven en dergelijke bij betrokken zijn. In die situaties gelden adviezen
van de wijkorganisatie zonder toepassing van dit convenant, en geldt de algemene inspraakverordening.

3. Het recht op meedenken in een zo vroeg mogelijk stadium.
Partijen willen het recht op meedenken in een zo vroeg mogelijk, omkeerbaar stadium van de besluitvorming vormgeven. Dat geldt voor algemeen beleid, maar ook voor het ontwikkelen van beheer-, onderhouds-, veranderings- en uitbreidingsplannen.
Zo wordt de kwaliteit van die plannen en de betrokkenheid van de wijkorganisaties bij de ontwikkelingen gewaarborgd. Ook is er dan ruimte voor een zorgvuldige afstemming met of correctie door bewoners en kan de inspraak met zorg plaatsvinden. Bij het organiseren van adviezen wordt rekening gehouden met schoolvakanties tijdens de zomer- en kerstperiode."

Einde citaat.

Is deze zaak "wijkoverstijgend" (zie punt 2), dan is slechts de Algemene Inspraakverordening van toepassing. Dieptriest. Lentis is hierbij onder meer betrokken. Dus...

emmy zei

Even een vraagje voor lammert doedens

Wordt er voor dat bezwaar ook langs de deuren gegaan?
Want ik wil graag mijn handtekening ook onder het bezwaarschrift zetten als het mogelijk is. Denk de meeste bewoners hier zo wel.

Vermoedelijk ook wel een groot deel van de ouders van de kinderen die daarnaast naar school gaan.Anoniem zei

Ik vind dit raar dat dit niet overlegd is met de bewoners in de wijk.
Wie wil er nou gedetineerden naast een school hebben wonen?
Geen enkele ouder.
Je weet nooit wat ze hebben gedaan.
Ik weet heel veel mensen die ook wel een handtekening op de bezwaarschrift van
Lammert Doedens willen zetten.
Ik zou dan bepaalde straten in de omgeving doen
en je kan op de school ook een lijst neerleggen zodat andere ouders op dhc-school ook hun handtekening kunnen zetten

Communicatie Lentis - Forint zei

Beste bewoners van Beijum,

Gezien alle geruchten begrijpen wij de commotie rondom Beschermd Wonen Beijum. Het is echter niet zo dat er gedetineerden geplaatst zullen worden bij BW Beijum. Wel zijn er allerlei (landelijke en financiële) ontwikkelingen rondom Beschermd Wonen die ook van invloed zijn op welke bewoners met psychiatrische problematiek je op welke plekken kunt plaatsen. Over al deze ontwikkelingen willen we in september eerst de bewoners en hun familie informeren. Daarna willen wij een bijeenkomst voor de buurtbewoners organiseren. Hopelijk kan deze reactie wat onrust wegnemen.

Kees Huizenga zei

Inspraak en de politiek


Operatie Achtertuin

‘Waarom het zo vaak mis gaat? Omdat bij het bepalen van een locatie vaak alleen gekeken wordt naar de formele en technische voorwaarden, zoals de grootte van het gebouw en de vraag of het binnen het bestemmingsplan past. Is dat allemaal in orde, dan wordt het plan bekend gemaakt aan de burgers. En die gaan dan steigeren. Het is veel verstandiger als je van tevoren probeert draagvlak te verwerven en andere betrokkenen binnen en buiten de gemeente er in een vroeg stadium bij betrekt.’

Tip 1: “plaats omwonenden niet voor voldongen feiten!”Voor de volledige tekst van Operatie Achtertuin (het rode boekje), uitgegeven door de gemeente Groningen, © dienst OCSW, d.d april 2003:

http://www.zonlichtenruimte.nl/Operatie_Achtertuin1.pdf
Noot: een informatieavond is iets anders dan een inspraakavond.

Een informatieavond of voorlichtingsbijeenkomst wekt de indruk dat de burgers en de omwonenden niets meer te vertellen hebben. Dat alles reeds is voorgekookt.

Anoniem zei

Vandaag is bekend geworden dat Patrimonium een nieuw flatgebouw voor ouderen en verstandelijk beperkten gaat bouwen op Innersdijkterrein. Op de begane grond komt een voorzieningencentrum voor de wijkbewoners. Innersdijk heeft de nieuwbouwplannen voor het verpleeghuis ook klaar. Onduidelijk is nog of ook de groene long onderdeel is van het plan. In de eerste plannen was er sprake van een autoweg door de groene long; opmerkelijk was dat Theo Smit van de groene long groep deel uitmaakte van de klankbordgroep nieuwbouw Innersdijk en akkoord was met aantasting van de groene long hier. De vitale bejaarde meneer Smit woont overigens elders in de wijk in een koophuis; de link met zijn positie in de plannenmakerij is dan ook niet helemaal helder. Ook is niet duidelijk of de Lentisplannen in de Onnemaheerd deel uitmaken en afgestemd zijn op de plannen van Zorggroep Noord (Innnersdijkverpleeghuis) en corporatie Patrimonium (voorzieningenpand en gestapelde woonappartementen).
Niet bekend is wat Patrimonium aan grondeigenaar Zorggroep Noord betaald voor de grond. In het verleden heeft Patrimonium al een deel van haar ouderenhuisvesting in Beijum in Munsterhoes en Hiddemaborg omgevormd in wonen voor jongeren met psychische problemen resp.thuislozen.

Anoniem zei

Wat gaat de huurprijs worden voor de nieuwe flats? Is dat sociale huur? Is dat betaalbaar met een uitkering (AOW of WAO/WIA) en huurtoeslag of niet?
En heeft corporatie langjarige garantie over verhuur en betaling bedrijfsruimte voorzieningenverdieping? Bij de nieuwe Libertee-flats bleek dat niet het geval en zijn inmiddels miljoenen verliezen ingeboekt door de woonstichting.

Anoniem zei

Te vroeg
Via de blog laat Lentis inderdaad weten het nog te vroeg te vinden de buurt te informeren. Dagblad van het Noorden krijgt wel een toelichting. Door veranderingen binnen de WMO moet de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg de plekken beschermd wonen afbouwen. ,,Een deel van de huidige bewoners van Onnemaheerd moet uitkijken naar een andere woonplek'', bevestigt woordvoerder Petra de Maar.

Beveiligen
Lentis wil alle twaalf plaatsen in Beijum inzetten voor forensisch psychiatrische patiënten van Van Mesdag, onderdeel van Lentis. Daar zijn nu al zes voor bestemd. ,,Nieuwkomers zijn niet per definitie tbs-cliënten'', zegt De Maar. ,,Mochten er wel tbs'ers bij zijn dan begeleiden en beveiligen we hen heel goed. Zij gaan heel langzaam terug naar de samenleving. Pas als het veilig is, krijgen ze meer vrijheid.''Dus wel....

Anoniem zei

Hoe kan je bij het begin van een berichtje bij TE VROEG neer zetten van Een deel van de huidige bewoners moeten uitkijken naar een andere woonplek. Terwijl er bij beveiligen staat :alle 12 woonplekken worden voorzien van Van Mesdag kliniek
Als je bij van Van Mesdag weg komt heb je toch in de gevangenis gezeten??? dan ben je toch een gedetineerde?? eerder in deze reacties staat dat lentis dat niet gaat doen. HET IS DUS WEL WAAR. Ook al ben je geen tbs-er ze hebben wel in de gevangenis gezeten!!!!!! Moet je dan overal je tas in de gaten houden? of je kinderen? of je huis of wat dan ook? Hoe willen ze dat hier in die woningen gaan beveiligen? met politie voor de deur?
Ik vind wel dat de buurt dit moet weten en niet pas als het definitief is. Bewoners in de wijk Beijum hebben ook inspraak. Hoe kan je dan ergens tegenin gaan als het al zeker is dat ze er komen wonen?
Dus klopt niet wat ze de nu zeggen!