dinsdag 3 december 2019

BINNENKORT MAG JE HIER TOCH NIÉT MEER FIETSEN...

'Omdat hier fietsvoorziening direct langs de rijbaan is gesitueerd, is het hier toegestaan om op de rijbaan te fietsen. Dit is zeer onwenselijk. Om de verkeersveiligheid te vergroten stellen wij een gedeeltelijk fietsverbod in op de Amkemaheerd.

Ja, je mag hier fietsen.
Stukje wijkring Amkemaheerd richting Beijum Noord en De Hunze.

Zal het bericht door de autoriteiten zijn ge
lezen?
Je zou het bijna denken.

Sinds ongeveer een week staan er twee snelheids-displays op dit stukje Amkemaheerd. Op bovenstaande foto zien we er een van (aan de andere kant staat nog een exemplaar).


Ja, wat wil je, auto's en fietsers door elkaar heen bij op- en afritten naar Ring Oost. Gevaarlijk, vooral als het donker is.

Maar nog belangrijker, binnenkort komen hier verbodsborden: VERBODEN TE FIETSEN.


Lezer Henk Lankamp stuurde onderstaand bericht door:

De Amkemaheerd is onderdeel van de wijkontsluiting van Beijum, ter plaatse geldt een toegestane snelheid van 50 km/u. Grote gedeelten van de wijkontsluiting van Beijum hebben een aparte fietsvoorziening direct langs de rijbaan. Dit maakt dat fietsers ter plaatse geen gebruik mogen maken van de rijbaan. Bij de noordelijke ontsluitingsweg ter plaatse van de aansluiting met de ring is dit echter niet het geval. Omdat hier geen fietsvoorziening direct langs de rijbaan is gesitueerd, is het hier toegestaan om op de rijbaan te fietsen. Dit is zeer onwenselijk vanuit het verkeersveiligheidsoogpunt en sluit niet aan bij de visie van Duurzaam Veilig. Tevens hebben in dit gedeelte van de wijk fietsers voldoende de mogelijkheid om zich via verschillende solitaire fietspaden te verplaatsen zoals de Beijumerweg en het Zadelpad of de verschillende woonstraten. Hierdoor vervult dit gedeelte van de Amkemaheerd geen belangrijke rol in het fietsnetwerk van de wijk. Om de verkeersveiligheid te vergroten stellen wij daarom een gedeeltelijk fietsverbod in op de Amkemaheerd zoals weergegeven op de situatietekening in de bijlage.
Het besluit dient de volgende doelen uit artikel 2, eerste lid, sub a en b van de Wegenverkeerswet 1994: ‘het verzekeren van de veiligheid op de weg’ en ‘het beschermen van weggebruikers en passagiers’.
Besluit
Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot het instellen van een geslotenverklaring voor fietsers door plaatsing van C14 bebording uit bijlage 1 van het RVV 1990 aan de Amkemaheerd. De borden worden geplaatst tussen de aansluiting bij de Cuypersweg bij de af- en toe-ritten van de N46 tot aan de aansluiting van de Atensheerd op de Amkemaheerd zoals weergegeven op de situatietekening in de bijlage.

Staatscourant

1 opmerking:

Anoniem zei

Nou, dat wordt dus voortaan flink omafietsen voor mensen die vanuit de Heratemaheerd komen.