zondag 22 december 2019

AFRONDING WERKZAAMHEDEN PLEIN ISEBRANDTSHEERD


'Een wandelpad achter de huurwoningen richting de Fossemaheerd eindigt plotseling bij een fietspad! Hoe kun je dit verzinnen? Levensgevaarlijk en onzinnig!

Het “Achterplein” staat nu vol met auto’s. ‘s Avonds is het ook veel te donker, omdat minstens twee lantaarnpalen met licht ontbreken. Heel gevaarlijk en aanleiding gevend tot diefstal.'

Was getekend Kees Huizenga.

Hij kijkt vanuit zijn woning uit op het plein in de Isebrandtsheerd.
Dat plein werd vanaf eind oktober onder handen genomen. Het duurde maar en het duurde maar.

Maar de werkzaamheden zijn praktisch voltooid. Afgezien van nieuwe groen beplanting.
Foto's zijn afgelopen woensdag gemaakt.

Over de werkzaamheden van afgelopen twee maanden, zie nog eens dit bericht met doorverwijzende links naar eerdere berichten

Huizenga verder:

Het “Achterplein” van de Isebrandtsheerd is in wegenbouwkundige zin gereed.
Van een “achterplein” kan nu niet meer gesproken worden. Meer een weg, die opeens stopt. Bij aangegeven parkeerplaatsen.
De bomen en groenvoorzieningen worden later geplaatst.
De bomen begin januari 2020.

De groenvoorzieningen in het voorjaar.
In de zuidwestelijke hoek is ‘s avonds een donker gat. Bij nummer 139. Daar moet volgens de bewoners een nieuwe lantaarnpaal komen.
Voor meerdere parkeerplaatsen geldt dat een autobestuurder zeer scherpe bochten moet maken. Of weer achteruit moet rijden binnen zeer beperkte ruimte.
Het aantal parkeerplaatsen is enorm gekrompen.
Een wandelpad achter de huurwoningen richting de Fossemaheerd eindigt plotseling bij een fietspad! Hoe kun je dit verzinnen? Levensgevaarlijk en onzinnig!
Omdat alle verkeersstromen op het kleine (gekrompen) “Achterplein” samenkomen, is er door de gemeente Groningen een zeer gevaarlijke situatie geschapen. 
Hierover dien ik met een medebewoner een klacht in bij de Gemeentelijke Ombudsman. Onze brief op poten van 1 juli 2019 is totaal genegeerd.
Met dank aan Stadsdeelbeheer Oost. Een niet luisterende overheid.

Huizenga stuurde vkort na bovenstaande inzending onderstaande update:

Vanavond (19/12, JF) was ik op het “Groot Onderhoud-plein” van de Isebrandtsheerd. Een buurman zei tegen mij dat dit gedeelte van zijn straat “Niet meer op een woonerf leek”.
Ik was het volledig met hem eens. Een treffende sfeertekening. Hij vervolgde zijn verhaal met de opmerking dat op veel gedeelten verhogingen zijn aanbracht i.v.m. voetpaden, speelplaatsen voor kinderen en groenvoorzieningen. Die trottoirranden of verhogingen zijn met name voor ouderen en kinderen gevaarzettend. Daar kun je – geheel voorspelbaar - over struikelen.

Een andere buurman zei tegen mij, dat als hij zijn auto achteruit rijdt vanuit een parkeerplaats bij de huurwoningen, er dan een gevaarlijke situatie zal optreden vanwege het feit dat hij dan op het fietspad zal rijden. Het is dus zeer goed opletten geblazen tijdens de ochtendspits en de avondspits. Zeker tijdens de donkere dagen... 

Ik sluit niet uit dat het wandelpad bij de huurwoningen gebruikt kan worden als alternatief fietspad.

Geen opmerkingen: