vrijdag 13 december 2019

RECREATIEPARK KARDINGE (127)


Op de foto's zien we het grensgebied tussen de Holmsterheerd en Kardinge.
Meedenpad.

Mooi, de verbinding tussen Recreatiepark Kardinge en de stadswijk Beijum.

Maar er komt nog een verbinding vanuit Kardinge, en wel naar het zuidoosten toe, richting Meerstad.
Er komt een natuurverbinding tussen Kardinge en Meerstad, op initiatief van twee inwoners van de stad Groningen. De nieuwe zone wordt de schakel tussen het Zuidlaardermeer en Dannemeer ('t Roegwold), twee gebieden die onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Nederland. Het project wordt uitgevoerd door de gemeente Groningen en krijgt van de provincie € 250.000 subsidie. 

Dankzij de verbinding kunnen dieren als de otter en das, maar ook de heikikker, waterspitsmuis en groene glazenmaker zich straks vrij tussen Kardinge en Meerstad bewegen. Kardinge is inmiddels 300 hectare groot, met bos, moeras, open water en bloemrijke graslanden. Meerstad ontwikkelt zich als een nieuwe woonplaats met veel ruimte voor groen en water. Voor de aanleg van de zone werkt de gemeente samen met de provincie, waterschappen, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en particuliere grondeigenaren. 

De iniatiefnemers uit de wijk Beijum zochten enkele jaren geleden ondersteuning en expertise bij ecologen van de gemeente, provincie en natuur- en landschapsorganisaties. Dit heeft geleid tot de visie 'Kardings Ontzet' en het plan voor de aanleg van de ecologische zone. De ecologische zone doorkruist eigendommen en infrastructurele werken van meerdere eigenaren, zoals de provinciale N360 en een gemeentelijke weg. Maar ook het Damsterdiep en het Eemskanaal, waar de waterschappen samen met Rijkswaterstaat al twee zogeheten uittreedplaatsen hebben aangelegd. Dit zijn plekken waar bijvoorbeeld reeën uit het water kunnen klimmen.

Lees verder via Provincie Groningen

Geen opmerkingen: