zondag 11 november 2018

BEIJUM NAAR GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OP 21 NOVEMBER (8)


NIET BANG ZIJN, OUDERS EN KINDEREN, DOCENT JALT DE HAAN BLIJFT WERKZAAM OP DE DOM HELDER CAMARASCHOOL....OOK AL WORDT HIJ OP 21 NOVEMBER VERKOZEN TOT CDA-RAADSLID IN DE GEMEENTERAAD VAN GRONINGEN!!

Jalt, die met zijn 'poten' in de Beijumse maatschappij staat, stuurde zelf de foto's die we zien.

En ook onderstaande tekst, waarvoor dank.

Meester Jalt zet zich in voor een veilig en schoon Beijum

Vol enthousiasme geeft Jalt de Haan (27) les aan groep 7 op de Dom Helder Camara school. Onderwijs is zijn grote passie, maar niet zijn enige. Al enkele jaren zet hij zich ook politiek actief in voor het CDA. Hij is zelfs de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 5 van de lijst van het CDA voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Veiligheid is voor Jalt een groot thema. Het schoolplein van de Dom Helder Camara is de afgelopen jaren meerdere keren vernield. Daarnaast baart ook de verkeersveiligheid rondom scholen het kandidaat-raadslid zorgen. Zo blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws dat er het afgelopen jaar tientallen ongelukken zijn gebeurd in de buurt scholen.

 ‘De komende jaren wil ik ervoor zorgen dat kinderen zich niet alleen veilig voelen bij mij in de klas, maar dat ze ook veilig op school kunnen komen.’ Het CDA wil dan ook dat er meer geld naar verkeersveiligheid gaat om knelpunten op te kunnen lossen.

Daarnaast is één van zijn belangrijkste speerpunten een schoon Beijum. ‘Beijum is een mooie groene wijk, maar helaas is er ook veel zwerfafval te vinden en laat het groenonderhoud te wensen over. Gelukkig zijn er talloze vrijwilligers die hun steentje bijdragen, maar van de gemeente mag hierin ook meer worden verwacht. Zo vindt het CDA dat grofvuil weer twee keer per jaar gratis opgehaald moet worden’, aldus Jalt.

Het CDA is van mening dat de afgelopen jaren de focus te veel lag op de vierkante meter rondom de binnenstad. De komende jaren moet het onderhoud in de wijken en dorpen omhoog.

Tenslotte kunnen we de ongeruste ouders geruststellen die vrezen meester Jalt straks aan de politiek kwijt te raken. Mocht hij verkozen worden als raadslid, dan zal hij dat blijven combineren met zijn werkzaamheden als leerkracht op de Dom Helder.

Geen opmerkingen: