dinsdag 13 november 2018

BEIJUM NAAR GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OP 21 NOVEMBER (9)

`
Op 1 november was er een politiek eetcafé in het Heerdenhoes. Zie nog eens hier.

Daar was ook Koosje van Doesen aanwezig...D66. Ze is vaker in Beijum aan te treffen en ze zit rechts op deze foto.

Zie ook de rechter foto, ze zit naast oud stadsdeelcoördinator Ruud van Erp tijdens genoemde eetcafé. 

Op de vraag aan D66 Stad hoe het zit wat betreft de pannen voor Beijum antwoordde D66 er Tom Rustebleil 

Door Tom Rustebiel

Vorige week schoof D66 aan mij het mooie politieke eetcafé in het Heerdenhoes. Het leverde mooie gesprekken op en uiteindelijk ook de uitnodiging om op te schrijven wat wij belangrijk vinden voor Beijum. 

1. Onderhoud en groen

D66 wil meer geld voor het onderhoud van groen en het schoonhouden van de wijk. We vinden dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners en gemeente. Maar helaas is het zo dat sommige mensen in rommelige en vieze plekken een uitnodiging zien om zelf dan ook maar troep achter te laten. De gemiddelde staat van onderhoud in de stad is dan wel behoorlijk, we moeten ook de excessen aanpakken.
Koosje van Doesen
2. Verkeer
We zijn blij dat onze wethouder en nu lijsttrekker Paul de Rook extra geld voor verkeersveiligheid heeft kunnen organiseren. Veiligheid bij scholen heeft onze hoogste prioriteit en we zijn voor meer 30km-zones. Daarnaast willen we fietsverbindingen verbeteren, snelheidsremmende maatregelen voor auto’s en het OV-netwerk op peil houden.

3. Wonen, leefbaarheid en duurzaamheid

Bij wijkvernieuwing vinden we diversiteit belangrijk, zodat Stadjers elkaar blijven ontmoeten. We zijn voor gemende bebouwing en vooral ook voor extra woningen, gezien de woningnood. Maar fijn wonen is voor D66 meer dan een huis. Het hangt nauw samen met leefbaarheidsaspecten zoals groen in de buurt, veiligheid, sport- en speelplekken, buitenfitnessplekken en schone lucht. Ook wil D66 bewoners helpen met het verduurzamen van hun huis. Op het gebied van isolatie, energieopwekking en warmtepompen kan de gemeente inwoners met kennis, kunde en waar nodig ook een stimuleringsregeling helpen.  
4. Vergroten bewonersbetrokkenheid

D66 heeft zich de laatste jaren hard gemaakt voor bewonersbetrokkenheid. Er zijn nu wijkwethouders, wijkbudgetten waar bewoners zelf over beslissen en er is een aantal projecten op het gebied van bewonersbetrokkenheid zoals Wijkdeal de Wijert en de Cooperatieve Wijkraad in de Oosterparkwijk. Wat D66 betreft zetten we deze lijn nog meer door met meer bevoegdheden en eigen geld voor wijken, maar natuurlijk biedt de gemeente ook ondersteuning. Dit slaat ook terug op de titel van onze campagne en ons verkiezingsprogramma: samen maken we Groningen. Stadjers weten het beste wat er speelt in hun wijk, maar kunnen het net zo min alleen als de gemeente. 


D66...samen maken we Groningen...

(Alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november mogen Beijumnieuws als podium gebruiken. De wijk in Groningen waar de meeste stemmen zijn te halen.... Volgende aflevering, de VVD aan het woord)

Geen opmerkingen: