zaterdag 15 oktober 2016

AANVULLING BEIJUMSESSIE- PITCHES


Op de afgelopen donderdagavond gehouden Beijumsessie in buurtcentrum De Kleihorn werden na het vertrek van ondergetekende nog twee pitches gehouden.

Een lezeres mailde attent:

Nadat je weg was, zijn de volgende onderwerpen nog aan de orde geweest:
- Leonie Rijkens (Jeugdwerk) deed een oproep voor vrijwilligers die mee willen draaien bij Studio CC. Dit initiatief in nog in de opstartfase en presenteerde zich voor het eerst tijdens Bruisend Beijum.
- Lenny Kruit bracht het voorstel naar voren voor een wijkfeest volgend jaar (wellicht te combineren met Bruisend Beijum).
- Tot slot deed zij een oproep voor mensen om zich te melden voor communicatie, bijv. voor het maken van een website of een blog. Melden kan bij Theo Koolman.

Op de voorgrond zien we rechts het ook aanwezige D66 raadslid Koosje van Doesen zitten. 

Geen opmerkingen: