zaterdag 8 oktober 2016

BEIJUMS TINTJE OP DAG VAN DE GRONINGER GESCHIEDENIS

Groninger Quiz
Volle bak
 Lammert Doedens liep er rond en gaf tekst en uitleg over zijn Graaf Adolf-zoektocht, en ook de Historische Werkgroep van Beijum was met een stand aanwezig. Het gonsde vanmiddag van de gezelligheid in de centrale ruimte van de Groninger Archieven tijdens de 30e editie van de Dag van de Groninger Geschiedenis.

Wie belangstelling heeft voor de wortels van onze provincie Groningen moest vandaag in het gebouw waar de Archieven opgeslagen liggen, aan het Cascadeplein, vlakbij het Emma-viaduct, zijn.

De Beijumblogger fietste vanmiddag tegen 14.30 uur die kant op en hij kwam in een warm Gronings bad terecht. Eerst even, de activiteiten van de Dag van de Groninger Geschiedenis beperkten zich niet tot genoemde thuishaven, er waren o.a. stadswandelingen georganiseerd.

Uitreiking scriptie-prijs 
Bij binnenkomst trof hij Henk Scholte. Altijd een feest om Hinderk te ontmoeten, zoals ruim vier jaar geleden in de Herestraat het geval was. Ondergetekende en Henk wisselen de laatste tijd gemeenschappelijke herinneringen en foto's uit van 40 (!) jaar geleden. "Vattig joar", aldus Henk vanmiddag.

Rechts staat Henk Scholte
Daar kwam Lammert Doedens aangelopen. "Kom eens even mee jij." Meelopen naar zijn kraam. Daar kwam natuurlijk zijn zoektocht naar het graf van Graaf Adolf daar te sprake. "Moet je koffie?" Leuk dat Gronings, niet wil je koffie, maar moet je koffie? Lammert haalde koffie. Twee aanwezige Beijumers uit de Holmsterheerd voegden zich bij zijn stand, zie foto. Daar kwam Okkie Smit van Rtv-Noord aangelopen. "Hé, waar ken ik je van?" Hiervan.

Wie hebben we daar nou weer? Jaap van Leeuwen van uitgeverij Leander en van de Werkgroep Historisch Beijum.
Bij de Werkgroep Historisch Beijum
En zo kunnen we nog even doorgaan. Oude bekenden ontmoeten, gezellige netwerkgesprekken, informatie uitwisselen, een folder in de hand gedrukt krijgen, zoals bijvoorbeeld van ErfgoedPartners, voor beheerders van cultureel erfgoed in Groningen.

Doedens drukte een paar a-viertjes in de hand. Met als kop: In het voetspoor van de Feithen.
Verder, en teveel om allemaal te publiceren: Maak de geschiedenis van Groningen zichtbaar aan de hand van originele archiefstukken- een publieksproject.
De geschiedenis die de aanleiding vormt voor dit project is de slag bij Heiligerlee in 1568, later aangeduid als het begin van de tachtig jarige oorlog.

In de ontvangsthal werd de scriptie-prijs uitgereikt en er werd aansluitend een Groninger Quiz gehouden. De Beijumblogger moest er vandoor richting Stad en daarna naar Beijum. Bij de uitgang stonden oude brandweerauto's opgesteld. Hij stapte op z'n fiets en hoorde een bekende zeggen: "Hé, doe ook hier?'

Lammert Doedens in gesprek met twee aanwezige Beijumers
Altijd mooi, even naar het gebouw in Stad waar de gemeenschappelijke wortels van ons Grunningers liggen opgestapeld.

 De Dag van de Groninger Geschiedenis bestaat 30 jaar en om dat te vieren is het evenement dit jaar extra groot. Op het programma staan onder meer voorstellingen, lezingen, muziek, stadswandelingen, depotrondleidingen, een tentoonstelling, een informatiemarkt en een boekenmarkt. De dag wordt geopend door Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum.
Bij alle activiteiten staat de geschiedenis van stad en provincie Groningen centraal, dit jaar met bijzondere aandacht voor het thema ‘Grenzen’. Zo vertelt oud-marechaussee Koos Schipper bijvoorbeeld over zijn jaren bij de grensbewaking. Er is ook mobiel erfgoed te bewonderen: in de Zuiderhaven liggen historische schepen, zoals de loodskotter Eems, en er staan oude Groninger brandweerwagens op het Cascadeplein.
Lees hier
Binnenkort de historische zoektocht van Lammert Doedens naar het échte Sinterklaas en Zwarte Piet-verhaal. 

Geen opmerkingen: