maandag 31 oktober 2016

KRINGLOOPWINKEL GAAT WIJ-CENTRUM BEIJUM HETEN


Het heet nog steeds Kringloopwinkel Beijum. Een lading dekkende to the point naam. En het bekt ook nog lekker. Maar dat gaat vanaf 17 november veranderen.

Zie foto. Het logo van de bekende bierleverancier, verbonden aan het Café Biljart Beijum, hangt naast de vertegenwoordigde vlaggen van deelnemers die vertegenwoordigd zijn binnen de kringloopwinkel.

Er kwam een uitnodiging binnen.
Namens alle partijen zend ik u bijgaand de uitnodiging voor de opening van het WIJcentrum Beijum, een samenwerkingsproject tussen Leger des Heils, Lentis, Werkpro en Patrimonium.

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

De nieuwe naam Wijcentrum Beijum wekt de indruk innig verbonden te zijn met het sociaal wijkteam Wij Beijum.

Is dit willens en wetens de bedoeling?

Er zijn inderdaad sociale verbindingslijnen, maar waarom moet een kringloopzaak met aanhorigheden gelabeld worden met Wij Beijum? Is dat wel slim?

Is er sprake van een overdreven profileringsdrift van Wij Beijum?

Waarom hebben de medewerkers van deze zaak niet mogen kiezen voor de naam van deze kringloopwinkel?

Waarom is er geen openbare prijsvraag uitgeschreven?

Kortom: ik stoor me aan deze verkokerde naam.


In 2018 komt er aan de Bentismaheerd een groot Voorzieningengebouw met daarin een wijkcentrum en Wij Beijum (als De Doefmat verlaten is). Dan krijgen we aan Plein Oost of in de buurt daarvan:

1. een wijkcentrum van de St. Buurtcentra in Beijum;

2. het dienstencentrum van het sociaal wijkteam Wij Beijum;

3. het Wijcentrum Beijum van WerkPro c.s. (Wijkwerken Beijum).

Dat wordt dus nodeloos verwarrend! Nodeloos ingewikkeld!