maandag 17 oktober 2016

THEMA-FACEBOOKPAGINA'S IN OPKOMST (Slechte ervaringen Wij Beijum, Groningen verwelkomt)


Als jij bij het Wij Team Beijum bent geweest en hebt het gevoel niet naar je is geluisterd! Meld hier je klacht! (besloten groep) Er zijn betrokken Beijumers die mee kijken en eventueel proberen je op weg te helpen! Let op: Dit is een volledig onafhankelijke wijkbewoner initiatief!
http://www.groningenverwelkomt.nl/

Thema-Facebookpagina's schieten momenteel als paddenstoelen uit de digitale lucht. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een Facebook-pagina voor.

Bekende Facebook-pages zijn Sociale Long, Ontmoetend verbindend. Of Beijum voor Beijum. We hebben een Vietnamese groep Beijum, een Restaurant Beijum, een Weggeefhoek Groningen, met elkaar voor elkaar, en onder meer ook een Groningen verwelkomt Vluchtelingen-pagina die een doorstart maakt en zich sterk probeert te maken voor de ontheemden die hun veiligheid in Groningen Stad proberen te vinden.

Nieuw is sinds ongeveer een week de Facebook-pagina Slechte ervaringen met WIJ Beijum?
Is het allemaal wel zo goed geregeld bij WIJ-Beijum? Iedereen kan lid worden en er zijn of haar klachten dumpen.

De Beijumblogger laat zich er niet over uit, hij is geen klant van WIJ-Beijum. en hij kan er derhalve niet over oordelen. Maar het is een teken aan de wand dat in dit tijdsgewricht een Facebook-pagina over deze welzijnsinstelling is geopend. Werkelijk alles kan onder het digitale vergrootglas worden gelegd.

De Beijumblogger is lid geworden vanuit journalistiek oogpunt. https://www.facebook.com/groups/358115511201697/members/


20 opmerkingen:

Anoniem zei

WIJ Beijum is erg blij met WIJ Beijum.

Anoniem zei

Wij van WIJ Beijum adviseren WIJ Beijum.

Anoniem zei

WIJ Beijum lijdt aan dezelfde kwaal als de portier uit de bekende conferençe van cabarettier Henk Elsink : "Ik zit hier om te zitten en niet om op te letten".

Anoniem zei

Wij Beijum is erg zelfingenomen met Wij Beijuim

Anoniem zei

Een clubje navelstarende narcisten vermomd tot keukentafelgesprek.

Kees Huizenga zei

Dit bericht op Beijumnieuws van 18 mei 2016 geeft de innige verkokering tussen Wij Beijum en de Sociale Long Beijum goed weer:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2016/05/sociale-long-en-wij-beijum-eten.html

Zie ook mijn reacties aldaar.

Zelfs de kinderen van de moeders van de SLB waren van de partij! Het privédomein wordt vermengd met de publieke doelstelling van de SLB: het realiseren van een centrale speelplaats voor kinderen bij het Trefpunt en de Boerderijum.

Ruud van Erp van de SDC Oost was eveneens bij deze bijeenkomst. Tevens Rein van der Velde van de BOB.

Blijkens De Beijumer van 21 september 2016 heeft de SLB het standpunt ingenomen om geen stichting te willen worden. Maar deze club krijgt wel adviesrecht bij Wij Beijum betreffende het subsidiëren van bewonersinitiatieven. Hoe is dit in vredesnaam mogelijk? Er is geen democratisch verkozen bestuur van de SLB (geen democratische legitimatie) en toch krijgt deze losse en informele organisatie een publieke functie in Beijum. Ten koste van de formele (!) "adviesfunctie" van de BOB, gegeven het Convenant van de ERKENDE wijkbewonersorganisaties met het gemeentebestuur uit het jaar 2008.

Zie: http://www.zonlichtenruimte.nl/convenantwijkengemeente.pdf

De punten 2, 4 en 5.

Anoniem zei

WIJ van WIJ Beijum adviseren WIJ Beijum

Johan Fehrmann zei

Iedereen reageert tot nu toe anoniem. Ik ben nieuwsgierig naar de boze mensen die tot nu toe reageren. Ik snap het niet, wat is er niet goed aan WIJ-Beijum? Waarom wordt er zo gereageerd? Ook de leiding van WIJ Beijum, Paulissen en Verschuren worden uitgenodigd om te reageren. Beijumnieuws@ziggo.nl

Anoniem zei

Het volk wordt wakker en beseft dat we in een diktatuur leven. Men is de praatjes en leugens over demokratische besluitvorming strontzat.

Ria zei

Hier louter positieve ervaringen met WIJ Beijum. Behulpzame mensen, die de weg in regeltjesland beter kennen dan ik.

Jammer dat er weer anoniem geschopt wordt. Ik denk dat zo'n groep meer heeft aan normale feedback.

Anoniem zei

WIJ BEIJUM pakt niets aan en lost niets op. Verwoordt alleen waar je last van hebt. Papieren Tijgers. Gebakken Lucht. Horrorclowns zonder make-up en daadkracht. Uitzinnig vrolijke stemming wegens eigen bestaan. BLIJ BEIJUM.

Anoniem zei

Wij gaan een officiele klacht over WIJ Beijum indienen bij de gemeente wegens het niet afhandelen van de zorgvraag van onze zoon. Na 2x langs geweest te zijn en 5x telefonisch contact te hebben gehad geen enkele medewerking of serieus antwoord te hebben gehad alles geregeld via andere weg. Ik raad meer mensen aan het klachtenformulier gemeente in te vullen. Misschien beseffen ze dan dat ze erniet voor zich zelf zitten.

Anoniem zei

WIJ Beijum werkt net als de Klaagmuur in Jeruzalem. Of je nu een klachtenbriefje in hun kont steekt ja of nee, er gebeurt verder niets. Eigenlijk hetzelfde recept als het Meldpunt Overlast. Turfjes tekenen en statistiekjes bijhouden is alles wat men doet.

sebastiaan zei

Ik dacht altijd dat wij beijum er voor de buurt was. maar dit blijkt dus niet zo te zijn. Zo worden de kinderen weg gestuurd als ze naast de oude doefmat spelen bij de klimrek. is het doeltje waar menige kids aan het spelen waren verwijderd en is het speeltuin achter de doefmat verwaarloost door wij beijum. dus wij beijum is er voor de wijk laat me niet lachen . wik willen helemaal niets meer met wij beijum te maken hebben . na de smaad en lasten die ze hebben veroorzaakt bij ons. daarnaast werken er alleen maar schijnheiligen en proberen ze kinderen over de rug van de ouders uit te horen. en als een kind zegt dat hij/zij een tik voor de kont heeft gekregen. staat er voor je het weet de kinderbescherming voor de duur en wij beijum wast zich in onschuld. en ik durf wel met mijn naam te komen heb niets te verbergen

Anoniem zei

Kan WIJ Beijum niet veranderd worden in HUNNIE of HULLIE Beijum ? Dat rijmt wat makkelijker op Flauwe KULLIE Beijum, want dat is natuurlijk vooral waar ze voor staan. Medewerkers die hoognodig zelf in therapie moeten en zo mogelijk over de hele linie vervangen dienen te worden door competent personeel.

Johan Fehrmann zei

Graag hier niet op de persoon spelen.

Anoniem zei

Welke redenen heeft men van redactiezijde om het openen van de beerput bij WIJ Beijum tegen te willen houden ? Een forum lijkt mij bedoeld om Beijumers in de gelegenheid te stellen de dingen bij de naam te kunnen mogen noemen. Of zijn de trekjes van onze totalitaire staat ook al op plaatselijk niveau doorgedrongen ?

Anoniem zei

Onbegrijpelijk dat mensen niet persoonlijk op hun misstappen en fouten zouden mogen worden aangesproken.

Anoniem zei

En daarom stapt Ano 18.46 morgen dapper naar Wij om de personen aldaar aan te spreken op hun fouten en misstappen.

Anoniem zei

Het is duidelijk dat Anon 21:41 (al dan niet een alias van de blogger) voorstander(s) is/zijn van smoezelige achterkamertjespolitiek. Er mag volgens hen geen ruchtbaarheid worden gegeven aan het gesjoemel en de hondse behandelingen door WIJ Beijum die uiteraard zoveel mogelijk BLIJ met zichzelf moet kunnen blijven. Dus Beijumers kom op en help zoveel mogelijk mee om alle dingen die het daglicht niet kunnen verdragen in de doofpot te stoppen en ze daar ook te houden.