donderdag 27 oktober 2016

OP 12 NOVEMBER IS ER EEN MILIEUSTRAAT IN DE WIBENA-FROUKEMAHEERD


Klik de flyer groter

Bewoners van de Froukemaheerd en Wibenaheerd leveren gratis tussen 09.00 en 14.00 uur grofvuil, oud ijzer, hout en afgedankte elektrische apparaten in.

Twee maanden geleden publiceerde Beijumnieuws een aankondiging van een omstreeks half november te houden milieustraat in genoemde woonheerden. Zie nog eens dit bericht

Uit vrees dat de twee straten in Beijum-zuid overspoelt zouden worden door mensen die elders in de wijk wonen en er alvast hun overtollige spul zouden willen dumpen, is de datum tot nu toe geheim gehouden.

Voor de duidelijkheid, de milieustraat is er op 12 november alleen voor bewoners van de Froukema- en Wibenaheerd.

Klik de flyer groter, het wordt op 12 november geen feestje van doe maar wat je wil en kwak alles maar langs de weg.
Op de flyer staat:

Grofvuil en dergelijke mag niet aan de weg worden geplaatst. Op plaatsing staat een boete van 140,- euro per overtreding.
Zie foto boven. De parkeerplekken rechts tegen de flats aan zullen op 12 november autovrij zijn.
Weer uit de flyer:
Containers staan op de parkeerplaats ter hoogte van huisnummers 103 t/m 108 in de Froukemaheerd.

Het is de bedoeling om het spul in deze containers te gooien, en wel tussen genoemde tijdstippen.

Er zal daarvoor een transportbakfiets aanwezig zijn, evenals een transportautootje. Draaiorgel Pronkjewail zal voor de muzikale omlijsting gaan zorgen en de opbrengst van die dag zal naar KWF-Kinderfonds gaan.

6 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Volgens de richtlijnen van de gemeente Groningen mag voor een Milieustraat alleen reclame worden gemaakt door huis-aan-huis flyers. Niet door middel van andere middelen. Dus ook niet door middel van wijkwebsites.

Ik citeer dit gedeelte van de website van de BOB:

"De verspreiding van de flyers en de catering worden door de bewoners verzorgd. Voor de kosten van de catering (koffie, broodjes en soep) kun je de Bewonersorganisatie Beijum aanspreken.

Voor het opzetten van een Milieustraat gaat men uit van maximaal 1.500 huishoudens. Daarvoor is nodig een overzicht van de betrokken straten, dat wordt voorgelegd aan de stadsdeelbeheerder en hij zal dan met de wijkpost het nut en de noodzaak beoordelen.

Speerpunten:

– een veilige en goed bereikbare plaats voor de 40m3 containers

– een goed doel voor ingezamelde en/of bruikbare artikelen

– een groep bewoners die flyers huis-aan-huis gaan verspreiden

– bewoners die voor de catering zorg dragen

Voor een Milieustraat kan behalve met de flyer vooraf geen reclame worden gemaakt. Dit om te voorkomen dat de hele stad bij u komt. Bij voorpublicatie wordt de hele actie afgeblazen." Einde citaat.

CONCLUSIE: de Milieustraat aam de Froukemaheerd en Wibenaheerd moet worden afgeblazen.

Zal de gemeente, lees: de heer Peter Homan als stadsdeelbeheerder van stadsdeel Oost, deze opruimactie inderdaad "afblazen"?

Ik wacht af.

Bert zei

Heel mooi hoor Kees, die regeltjes altijd van jou. Je hebt er bijna een dagtaak van gemaakt zo lijkt het. Technisch gezien heb je gelijk en is de wet aan jouw kant. Maar praktisch bekeken had je deze opmerking wat mij betreft niet hoeven plaatsen. Ik omarm dit initiatief. Hopelijk helpt het om het aanzien van de wijk te verbeteren. Immers alles wat in de container beland, ligt niet aan de weg of in de sloot. Dat is toch een mooie gedachte. En Peter? Die doet net of hij dit niet gelezen heeft, toch?

Kees Huizenga zei

Dag Bert,

Ik heb die "regeltjes" niet bedacht. Ik zag gisteravond toevallig het bovengenoemd bericht op de website van de BOB. Daar zag ik de voorwaarden van Stadsbeheer.

Ik ben een warm voorstander van deze Milieustraten. Het jaar 2016 is volgeboekt.

Nog beter is het dat het afhalen van grofvuil op afspraak weer gratis wordt.


Zie verder de reacties op:

https://www.facebook.com/beijum.nieuws

Bert zei

Dat ben ik totaal met je eens Kees.

Chris zei

De vraag is dan of de organisatie gevraagd heeft om plaatsing op de wijkwebsite. Wat nu als er ongevraagd melding wordt gemaakt op een website? Dan is er ook geen sprake van reclame, dus niets aan de hand.

Kees Huizenga zei

Beijumnieuws is de grootste bron van reclame voor Beijum.

De oud-stadsdeelcoördinator van Noorddijk, de heer Leo van gent, was dezelfde mening toegedaan.

Ongevraagde reclame is uiteraard ook reclame.

De grote vraag is of Stadsbeheer, Afdeling Participatie & Schoon, de sanctie doorzet. Het kan blufpoker zijn...