dinsdag 25 oktober 2016

UIT DE OUDE DOOS (302)De bouw van de nieuwe woonwijk Beijum vergde eind jaren zeventig van de vorige eeuw de nodige voorbereidingen.
De te bouwen wijk werd in dertien sectoren verdeeld. Een deelplan, beter gezegd.

Hoeveel huurwoningen gaan we in een dergelijke deelplan bouwen ? Hoeveel premie A woningen? Vrije sector woningen? En wanneer zullen we die laten opleveren?
Waar kiezen de toekomstige bewoners voor, voor een winkel op de hoek? Of toch gecentreerd op een plek?
En de te bouwen voorzieningen dan, bibliotheek, bank, gezondheidscentrum, gymnastieklokaal, sporthal, waar zullen we die eens neerzetten?

Ondergetekende kreeg deze berichten opgestuurd, hij heeft geen idee uit welke krant ze komen, wellicht uit de Gezinsbode of het Nieuwsblad van het Noorden. De bron kan er altijd nog even bij worden gezet.

Geen opmerkingen: