donderdag 13 oktober 2016

PITCH-AVOND IN DE KLEIHORN (BEIJUMSESSIE) Er kwamen vanavond tegen de 25 mensen naar buurtcentrum de Kleihorn om te pitchen over en voor Beijum (voorstellen te doen) of te luisteren naar wat er werd ingebracht.

De Beijumblogger liep tegen half acht vanavond richting de Fultsemaheerd, de straat waarin genoemde buurtcentrum staat. Het was fris buiten. Bladeren dwarrelden van de bomen naar beneden. De jas aan. Herfst.

De koffie stond klaar in de centrale ruimte van de behaaglijk verwarmde ruimte in de Kleihorn. Initiator van de pitch-avond, Theo Koolman, deelde consumptiemuntjes uit. Lenny Kruit, spreekstalmeester van de avond en strenge klok-bewaakster (5 minuten per pitch!) plakte blaadjes aan een wand.

Conform het huidige jaargetijde vielen sommige van de blaadjes weer van hun plaats.

Zie afbeelding links. Op de gekleurde blaadjes stonden de onderwerpen van de avond geschreven.

De aanwezigen zaten iets na acht uur klaar om te kijken en luisteren naar wat komen zou. Pitchers wierpen nog een blik op hun spiekbriefjes.

Stadsdeelcoördinator Ruud van Erp beet het spits af met zijn pitch, hij verving daarmee de verhinderde wijkbeheerder Peter Homan.

Onderwerp: de 91 (!) speelveldjes in de wijk. I.v.m. bezuinigingen zal er gekort worden op de uitgaven voor speeltoestellen. Maar zijn er misschien mensen in verschillende heerden bereid om mee te gaan denken over hoe de speeltoestellen te kunnen hergebruiken? Beijum vergrijst en er zal de komende jaren minder spelveldjes nodig hebben. Valt er wat samen te voegen? Te herverdelen? De gemeente Groningen heeft een overzicht en weet welke leeftijdscategorie kinderen waar in de wijk woont. Waar ligt de behoefte? Denk vooral mee! Beijumers! Buurtgenoten rond speelveldjes!

Zie e-mail adres van Sociale Long onder dit bericht. En nee, het plan voor de kleine speelveldjes staat los van een eventuele grote speelplek midden in de wijk (er is redelijk wat geld beschikbaar, het budget voor 2016 is tot nu toe opgespaard).

Wie zien we op de foto midden links staan? Christine de Ruiter van kerkelijk centrum de Bron. Nieuwtje, Sociale Long gaat in samenwerking met de Bron een nieuwe kerstpakkettenactie organiseren. Als vervolg op de vorig jaar gehouden wijk-actie voor mensen die zo'n pakket goed kunnen gebruiken. Christien: "Voor mensen die het niet breed hebben, voor hen die ziek zijn (geweest) of waar de eenzaamheid aanwezig is."
Vast even, maar later meer: De Bron gaat weer een spulletjesmarkt in november organiseren, wat daar van over blijft kan de feestpakketten in. En alvast, maar aankondigingen zullen volgen, iedereen is op 1e kerstdag welkom in de Bron tijdens de dan te houden Kerst In.

Terzijde, de Beijumblogger sprak afgelopen weekend Lammert Doedens, de grondlegger van de kerstpakkettenactie. Met glimmende ogen: "Net als vorig jaar is er weer iemand die tientallen tubes tandpasta gaat doneren."

Er volgde een pitch van Trijntje de Haan, initiator van de vuurplaats in de Jensemaheerd (komend weekend weer!). Ze toonde haar erkentelijkheid richting de gemeente Groningen die de vuurplek maait en bijhoudt. Foto links beneden.

Foto rechts beneden, Rieko Klompstra van Het Trefpunt pitchte twee keer, over het idee voor een stadscamping in het Groene Hart en over het gebruik van de Wegwijsbus. Deze pitches zijn gefilmd en komen een dezer dagen aan bod op Beijumnieuws.

De verrassing van de avond kwam waarschijnlijk van de twee jongemannen die we helemaal boven op de foto zien staan. Links staat Dylan en naast hem Maarten. Kan het voetbalveld aan de Nijensteinheerd misschien een opknapbeurt krijgen? Lichten voor 's avonds, een hoog hek richting de straat zodat verkeer geen last van rondvliegende ballen zal hebben? Dylan: "We hebben de steun van de SP." (Update 12.59 uur, het is geen Dylan maar Dillon. En het gaat om dit voetbalveldje)

De inhoud is belangrijk, maar wellicht is nog belangrijker dat jonge mensen ideeën voor de wijk inbrengen. De oudere garde in de wijk zal toch langzamerhand plaats gaan moeten maken voor een nieuwe generatie betrokken en opbouwende wijkgenoten.

De Beijumblogger verliet de Kleihorn en liep huiswaarts. Waarom had hij het redelijk warm? Kwam dat door de meegedragen temperatuur vanuit het verwarmde buurtcentrum? Kan, maar het kan ook met de avond te maken hebben. Een warm Beijums bad...

Trouwens, vlak voordat hij het pand verliet snuisterde hij even in de keuken van de Kleihorn rond. Ralf Minkenberg was daar heerlijke hapjes aan het bereiden. Hij doet dat vaker in Beijum, activeer de link. Zie foto beneden.

Mee denken? Mee doen? socialelong@gmail.com


4 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Heb ik uit jouw weblogbericht goed begrepen dat de SLB niets heeft medegedeeld over (1) een open website van de SLB, (2) een vaste rubriek in De Beijumer en (3) papieren nieuwsbrieven, die huis-aan-huis bezorgd worden? Zie De Beijumer van 21 september 2016, pagina B3, het laatste gedeelte in de derde kolom. Houdt de SLB zich aan haar woorden? Zo nee, waarom niet?

Kees Huizenga zei

Wie betaalt de kosten van de Beijumsessies? Is dat de SDC Oost van Ruud van Erp? De Sociale Long Beijum is geen privaatrechtelijke rechtspersoon, zoals een stichting of een vereniging. Deze club heeft dus geen eigen financieringsbronnen. Er is geen bestuur, dus ook geen penningmeester. 

Kees Huizenga zei

Ik begrijp het niet meer. De Sociale Long Beijum heeft bijna 900 Facebookvrienden, maar er komen slechts 25 personen naar De Kleihorn.

Hoe kan dat?

Kunnen we niet beter spreken over Fakebook Sociale Long? Of Farcebook Sociale Long?

Waar blijft de klantenbinding? Het werken met nieuwsbrieven, een openbare website, etc.?

Waarom is er voor de vergadering van gisteravond geen verslag toegezonden van de derde Beijumsessie?

Kees Huizenga zei

De teller van het aantal vrienden van FB Ontmoetend Verbinden staat nu op 786. Ik bedoelde gisteravond dat FB SLB bijna 800 vrienden heeft. Bijna 900 was fout.

Ik behoor niet meer tot deze "besloten groep".

De SLB heeft zeer intense banden met het sociaal wijkteam Wij Beijum; een publieke instantie, belast met de uitvoering van overheidstaken.

De SLB heeft financiële banden met Wij Beijum.

Het wordt daarom tijd dat de SLB publiek toegankelijk wordt en publiekelijk verantwoording aflegt.