woensdag 21 november 2018

BEIJUMBORG (136)


Goed: na al het gemopper over de winkeliers van WC West, die Sint Maarten niet op zijn eigen dag zijn jaarlijkse rondgang wilde laten doen en het gedoe rond Sinterklaas, wiens zwarte piet opnieuw tot een soort van volksopstand dreigde te worden, is er nu weer wat te zeuren……
Het zal de reizigers opvallen dat de bus die ‘s avonds van het Hoofdstation naar Beijum voert op een erg onhandige tijd vertrekt. De laatste ‘normale’ intercity’s uit het Westen komen om 23.13 en 23.44 aan, daarna zijn intercity-treinen ineens weer (deels) stoptreinen geworden en arriveren ze om 00.22u, 00.44u, 01.22u en 01.59u.
De bus naar Beijum vertrekt nu nog om tien minuten over het hele, en tien minuten over het halve uur. Aansluiting op de aankomende treinen bieden deze bussen van lijn 4 dus niet echt: je staat (althans in de winter) toch gauw ruim 25 minuten te blauwbekken bij de bushalte. De bewoners van Lewenborg hebben het een stuk(je) beter: voor lijn 3 hebben ze als vertrektijd precies het hele of het halve uur.  Dat betekent vertrekken per bus in iets meer dan een kwartier. Die tien minuten verschil tussen de busvertrektijden voor reizigers naar Beijum en voor die naar Lewenborg scheelt een hele koude neus.
Nou hoopte ik dat met de nieuwe dienstregeling, die per 9 december a.s. in zal gaan, de situatie iets zou verbeteren, en dat Beijumers nu ook eens zouden mogen profiteren van gunstiger vertrektijden. Maar nee: Qbuzz heeft het voor Beijumers onveranderd gelaten, en voor de Lewenborgers zelfs wat ongunstiger gemaakt: die mogen nu rond de 20 minuten wachten op hun bus……ik vind dat echt onbegrijpelijk. 

Wordt het tijd voor een volksopstand? Moeten we in het geweer komen bij het Qbuzz-hoofdkantoor? Ik begin er zo langzamerhand wel voor te voelen. De taxi (naar mijn plekje in Beijum ben ik daar ruim E 25 voor kwijt) vormt niet echt een alternatief.  Qbuzz: doe hier iets aan!!

Han Borg

Geen opmerkingen: