dinsdag 15 februari 2011

KIDS PRATEN MEE OP VENHUISSCHOOL ZUIDWOLDE

Directeur Tonnie Meijer van de RA Venhuisschool te Zuidwolde stuurde dit op:

Woensdag 9 februari is op de Venhuisschool in Zuidwolde een bijzonder inspraakorgaan geïnstalleerd. Kinderen van de school kunnen vanaf nu meepraten over het beleid van de school. Dit doen ze in een kinderraad, die 1x per maand bijeenkomt. De kinderen zijn door hun leeftijdsgenoten gekozen en kunnen de school adviezen geven over zaken die ze belangrijk vinden op school. De leerlingen werden afgelopen woensdag door wethouder Swart van de gemeente Bedum officieel geïnstalleerd. Op de eerste vergadering werden er direct al een paar belangrijke thema’s besproken, zo werd door de kinderen de veiligheid op het plein aangekaart. Het was zeer belangrijk dat er op korte termijn een hek om het schoolplein zou komen, zodat de jonge kinderen niet te dicht bij de sloot kunnen komen. De school vindt het belangrijk dat kinderen meepraten over de school. Ze worden zo betrokken bij de school en de kinderen voelen zich dan ook verantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Verder leren ze op deze wijze hoe ze kunnen opkomen voor hun belangen. De leerlingenraad wordt begeleid door een oud-lerares van de school.

De Venhuisschool is een dorpsschool voor openbaar onderwijs waar een wereld voor de kinderen open gaat! Een van de speerpunten is het Vroeg Vreemde Talen Onderwijs waarbij er vanaf groep 1 op speelse wijze de Engelse taal wordt aangeboden.
De Venhuisschool maakt deel uit van de kindvoorziening Zuidwolde. In de kindvoorziening is naast de school een naschoolse opvang, bibliotheek en een peuterspeelzaal gevestigd. Direct tegenover de school is een kinderopvangorganisatie actief.

Geen opmerkingen: