donderdag 28 juli 2011

GODEKENHEERDERS IN ACTIE TEGEN COUREURS

 Dat de Godekenheerdbewoners last hebben van te snel rijdend autoverkeer op hun woonerf hebben enkele bewoners hier, hier en hier een paar weken geleden al eens aangegeven. Op een woonerf mag je stapvoets rijden. Hoe snel, of hoe langzaam, zal dat zijn? Tien km/uur? Vijftien? Wat zeg jij, Wiki/Erf_(verkeerswetgeving)?
Dit type weg is aanwezig in een gebied waar de verblijfsfunctie (lopen, spelen, ontmoeten enzovoorts) prioriteit heeft boven de verkeersfunctie van de weg.

In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) staan ten aanzien van het erf de volgende bepalingen:
Voetgangers mogen de gehele breedte van de straat benutten om te lopen en te spelen.[1]
Er mag enkel stapvoets worden gereden.[2] Hoewel sommigen vinden dat dit ongeveer 6 kilometer per uur is,[3] heeft de Hoge Raad bepaald dat dit een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur inhoudt.[4] In België is de maximaal toegelaten snelheid in een woonerf 20 kilometer per uur.[5]
Er mag alleen geparkeerd worden op daarvoor aangegeven plaatsen.[6]

De bovenste twee kleine foto's zijn groter te klikken. Of het helpt weet ik niet, maar het is sommige Godekenheerders ernst zo te zien. Op verschillende plekken is de woonerf behangen met door kinderen gemaakte verkeersborden. Verwarrend is dat op het ene bord wordt aangegeven dat er 5 km/uur mag worden gereden en op een ander bord 10.  Maar een ding is duidelijk, voor de bezorgde moeders uit de Godekenheerd is de maat vol. Woonerf is woonerf. En daar horen veilige snelheden bij.

1 opmerking:

Kees K. zei

Veilige snelheden, 15 km/u, helemaal mee eens. Maar hoe zit het eigenlijk met voorrangsregels op een woonerf? Ik maak regelmatig mee dat kinderen/jongeren hard met een fiets uit een achterompaadje komen scheuren het woonerf op, zowel van links als van rechts. Bruut voor de auto, gelukkig rij ik altijd langzaam dus kan op tijd stoppen, maar als ik dan aangekeken wordt/gevingerd wordt, dan bevangt mij de twijfel en woede want volgens mij zijn zij de verkeersdeelnemers die een ander in gevaar brengen.

Wel een interessant onderwerp, wat zijn nou precies de verkeersregels op een (woon)erf. Ik hoop dat er iemand is die er echt wat van weet. Ik ga ook eens spitten.