donderdag 21 juli 2011

IN GESPREK MET WETHOUDER KARIN DEKKER


De veiligheidssituatie rond de Korrewegbrug is de laatste jaren hetzelfde gebleven, het aantal concrete ongeluksgevallen is echter afgenomen. Statistisch gezien is het een relatief veilige oversteek. Maar wethouder Karin Dekker wil wel wat doen aan de gevoelens van onveiligheid die passanten van de brug soms overvallen. Zelf fietst de wethouder er ook wel eens over en het geheel komt haar daarbij dan ook wat chaotisch over.  De Korrewegbrug heeft z'n langste tijd gehad, binnen acht jaar wordt de verbinding over het van Starkenborgkanaal i.v.m. afschrijving vervangen door een nieuwe. Compleet met fietsbruggen en al. Dat er ook onveiligheidsgevoelens op het Heerdenpad leefde wist ze in eerste instantie niet, maar er vielen haar gaandeweg het gesprek toch een paar aspecten te binnen(bosschages weggehaald).
In overleg met omwonenden wordt het nieuwe kruispunt bij Beijum-Zuid ingericht, mensen kunnen tijdens overlegrondes wensen kenbaar maken zoals het integreren van groen bij de nieuwe verkeerssituatie. Ik dacht dat het kruispunt eerder op de schop zou gaan maar volgens Karin Dekker zal het zo eind 2012 zijn als er wordt begonnen met renoveren.
En tja, dat paradepaardje, de tram. Ongeveer de helft van de Beijumers is voor, de ander helft tegen. Bekijk deze video nog even.
De komst van de tram zal zorgen voor meer bussen van en naar Beijum, aldus de wethouder. Als nu zes bussen per uur rijden worden dat na de komst van de tram acht. En ook wordt het vervoer daardoor goedkoper: "Financiële en vervoersredenen pleiten voor de komst van de tram." Problemen met overstappen ziet zo niet: "Via crossovers kan er van tram naar bus worden overgestapt, dit moet zo gemakkelijk gaan dat je het eigenlijk geen overstappen mag noemen."
In september 2012 weten we meer, aldus Karin Dekker. Mochten de kosten van de aanleg van de tram boven de 306 miljoen uitkomen dan gaat het feest niet door.
Bekijk de video. Omdat ondergetekende met moviemaker werkt, en beelden van de verkeerssituaties met dat programma niet te integreren zijn in het vraaggesprek met de wethouder, heb ik Hans Koopman van http://www.lijn6.com/ gevraagd de video te monteren. Waarvoor dank.

11 opmerkingen:

FilanysZ zei

Zolang ze de pruimenbomen maar een mooi nieuw plekje geven. vind ik alles goed. ;)

Anoniem zei

Een dure tram, meer busseen en toch goedkoper? Mwaah.

Anoniem zei

Of je nu zo blij moet wezen met een tram, je hebt die rotte overstap en als je aankomt met de bus is net de tram vetrokken ken je weer wachtten.
En als de tram er komt zal de bus wel in een 8 lus rijden op Lewenborg, want lijkt mij niet erg economisch om van Beijum en Lewenborg ieder apart een bus te laten rijden op Kardinge dus een nieuwe busbaan tussen beide wijken.

Het excuus voor een tram was dat er teveel bussen rijden maar deze is juist afgenomen sinds 2004 zie dit artikel in het D v/h N van 9 sept 2004 en vooral over de Grote Markt rijden er veel minder bussen dan voordien.

En dan over de Gerrit Krol brug die fietsbruggen moeten dik 2 meter hoger worden dat wordt dan vrij steil of komen er liften aan beide zijden :) ,maar dat duurt nog wel even na dit artikel te hebben gelezen.

Zo zeggen kijk maar eens naar die nieuwe spoorbrug ( Walfridusbrug ) die is al op hoogte.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Johan Fehrmann zei

Graag alleen nog met naam reageren. Paar vervelende reacties zijn geweigerd.

Anoniem zei

Johan,
ik zou die andere bovenste anonieme reacties ook verwijderen als ik jou was.
Groeten Jan

Kees Huizenga zei

Zie deze artikelen op Beijumnieuws:

http://beijumnieuws.blogspot.com/search?q=Korrewegbrug

Met name:
http://beijumnieuws.blogspot.com/2011/03/veiligheid-is-ook-een-gevoel.html

http://beijumnieuws.blogspot.com/2011/03/over-de-korreweg-loopbrug.html

En: http://www.oogtv.nl/2011/02/verkeerssituatie-rond-gerrit-krolburg-gevaarlijk/

Citaat van OOG TV:
“De BOB stoort zich met name aan het feit dat bij de sluiting van de brug auto’s en fietsers door elkaar staan te wachten aan de kant van de Ulgersmaweg. Als het verkeer dan weer op gang komt is het een grote janboel op de brug, aldus de bewonersorganisatie. Dat automobilisten die vanaf de Korreweg komen rechtsaf moeten, terwijl de fietsers rechtdoor gaan, is ook een punt van zorg voor de BOB.
Volgens de BOB zijn doeltreffende maatregelen heel goed mogelijk en moet een oplossing gevonden worden zoals jaren geleden voor de kruising Heerdenpad-Berlageweg: een combinatie van stopborden voor het autoverkeer met strenge controle door de politie.” Einde citaat.

Mijn mening

Deze zaak is niet in goed overleg gegaan met de ondernemers aan de Ulgersmaweg, de bewonersorganisatie van Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg (Brugborg), de bewonersorganisatie van De Hunze/Van Starkenborgh (de BHS), het Wijkoverleg van de Korrewegwijk (het WOK), de Professorenbuurt, de bewoners van de Antillenstraat e.o. en de bewoners van de West-Indische Buurt.

De werkgroep Verkeer van de bewonersorganisatie van de Korrewegwijk vindt de situatie bij de Korrewegbrug geen punt van prioriteit. Een bekende van mij in de Korrewegwijk heeft deze werkgroep Verkeer in juni 2011 benaderd. Op 30 juni 2011 hoorde ik mondeling de mening van deze werkgroep. In de Nieuwe Ebbingestraat. Ook een toegangsweg naar Beijum.

Kijk, ik vind het best als de BOB denkt dat alle wegen naar Beijum leiden (dit is een tunnelvisie), maar het eerste wat de BOB moet doen is: samenwerken met de buren! Na goed overleg een signaal afgeven. Niet eenzijdig soleren! Niet buiten het gemeentelijk bepaald grensgebied van Beijum opereren zonder bevoegd mandaat. Er staat ook niets in het Werkplan 2011 van de BOB over de Korrewegbrug. Waarvan melding.

Bovendien heerst de BOB in deze zaak over de werkgroep Verkeer van de BOB, welke is gepasseerd. Zie als bewijs het artikel in de BOB-krant van juni 2011, pagina 5, over de werkgroep Verkeer. Over de Korrewegbrug wordt gezwegen! Dieptriest. Wederom een bewijs van monopolisering en non-activering. Wethouder Karin Dekker heb ik over deze zaak geïnformeerd. Haar reactie volgt binnenkort op Beijumnieuws, gegeven de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Anoniem zei

Hoe kan het dat iemand in alles iets negatiefs ziet?
Iets of iemand naar beneden halen is nooit moeilijk. Zoek je iets negatiefs vind je iets negatiefs.
Zoek je iets positiefs.....

Anoniem zei

Buren doen het altijd beter.
Aan de andere kant van de horizon is het gras altijd groener.
Buurcommissie hadden ook naar de BOB kunnen gaan toen ze hoorden dat die ermee bezig waren.

Wat dom trouwens dat ik uw positiviteit miste. Tips geven is dus positief.
Heb ik een tip voor u, niet constant herhalen wat u schrijft.
U begint een beetje op zo'n irritant reclamespotje te lijken.
En vooral niet boos worden op de boodschapper.

Kees Huizenga zei

De stoplichten en stopstrepen bij de Korrewegbrug en de BOB (1)

Op dinsdag 26 juli jl. stuurde ik onderstaande e-mail naar wethouder Karin Dekker (zie deel 2). Haar secretaresse was vanaf 10:30 uur onvindbaar. Om 13:35 uur was ze nog in de lunchpauze. De wethouder is met vakantie. Ik kreeg helaas geen reactie van de secretaresse. Ook niet de dagen erna.

Nu eerst de correcte reactie van wethouder Karin Dekker van 14 juni 2011 en daarna, in een aparte reactie, mijn e-mail van 26 juli 2011.

From: Karin Dekker
Sent: Tuesday, June 14, 2011 5:31 PM
To: Kees Huizenga
Subject: Betr.: Re: De BOB en de Korrewegbrug; geen goed overleg met de nabuurorganisaties!


Geachte heer Huizinga,


Met aandacht heb ik uw mail d.d. 8 juni 2011 gelezen. In deze mail gaat u uitgebreid in op de formele bevoegdheden van de BOB.
Het klopt dat ik op 8 juni gesproken heb met vertegenwoordigers uit Beijum over de door hun aangedragen problemen bij de Korrewegbrug.

Dat gesprek ben ik aangegaan vanuit het uitgangspunt dat ik opensta voor gesignaleerde problemen, ideeën en suggesties van alle Stadjers. Daarbij laat ik mij niet primair leiden door de vraag over formele bevoegdheden maar vanuit het principe dat je goed moet luisteren naar de inwoners van Groningen.

Bij eventuele oplossingen voor de gesignaleerde verkeersproblematiek bij de Korrewegbrug zal ik andere belangen- of bewonersorganisaties betrekken.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Karin Dekker

Kees Huizenga zei

De stoplichten en stopstrepen bij de Korrewegbrug en de BOB (2)

Mijn e-mail van 26 juli 2011 aan wethouder Karin Dekker

From: Kees Huizenga
Sent: Tuesday, July 26, 2011 12:10 PM
To: Karin Dekker
Subject: Re: Betr.: Re: De BOB en de Korrewegbrug; geen goed overleg met de nabuurorganisaties!


Geachte mevrouw Dekker,


Ik wilde u zojuist op 367 76 07 (medegedeeld door het GIC) bellen over wat in de Beijumkrant van juli 2011, pagina 4 staat. Deze BOB-krant lag gisteren in mijn brievenbus.
Daarin staat iets wat procedureel in strijd is met de laatste alinea van uw e-mail van 14 juni jl.
Ik citeer (de kleuren zijn uiteraard door mij aangebracht):

"Verkeerssituatie Gerrit Krol-brug aangepakt" (= de kop van het artikel)

Het overleg van de BOB met wethouder Karin Dekker over de chaotische en onveilige verkeerssituatie bij de Gerrit Krol-brug heeft inmiddels het een en ander opgeleverd. Aan weerskanten van de brug worden de bekende achthoekige stopborden aangebracht, komt een stopstreep en zal de politie , als een en ander in het najaar is gerealiseerd, flink op handhaving controleren. De gemeente denkt nog na over andere mogelijkheden. Na de zomer is er een vervolgafspraak."
Einde citaat van de Beijumkrant.


Kijk, ik vind het best als er stoplichten en stopstrepen komen. Het gaat mij om de gehanteerde of te hanteren procedure.
De BOB denkt dat in het najaar deze stoplichten zijn aangebracht. Maar hoe zit het dan met het door u beloofde overleg met de "andere belangen- of bewonersorganisaties"?
Heeft de BOB het niet juist begrepen? Of slaat u het overleg met de BHS, Brugborg, het WOK en de ondernemersorganisatie van de Ulgersmaweg over? Ik kan me dit nauwelijks voorstellen. Mede gegeven tip 1 van "Operatie Achtertuin" ("plaats omwonenden niet voor voldongen feiten").
Zie: http://www.zonlichtenruimte.nl/Operatie_Achtertuin1.pdf
Het gaat mij om goed en zorgvuldig overleg met de betrokken - en statutair bevoegde organisaties rondom de Korrewegbrug. Om draagvlakverwerving voor beleid vanuit de beleidsomgeving/het beleidsveld. Om goede communicatie. Om bestuurlijk respect.

Wat betekent deze zin: "De gemeente denkt nog na over andere mogelijkheden." Dit impliceert dat nog niets definitief is, maar de BOB schrijft over "realisatie in het najaar". Dit is innerlijk tegenstrijdig, nietwaar? Of zie ik het verkeerd?

Ik verwijs verder naar mijn reacties op Beijumnieuws. Het interview met u kan ik niet horen. Misschien heeft Johan Fehrmann een nieuwe Mediaplayer, die nog niet op mijn PC is geïnstalleerd.
Zie: http://beijumnieuws.blogspot.com/2011/07/in-gesprek-met-wethouder-karin-dekker.html
De werkgroep Verkeer van de Stichting Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK) vindt de verkeerssituatie bij de Korrewegbrug geen relevant punt van aandacht. Dat staat in een reactie van mij.

Vraag: mag ik onderstaande e-mail op Beijumnieuws citeren, gegeven de WOB en de zakelijke, wethouderlijke verkeersinformatie in deze e-mail? Bij voorbaat mijn dank. Het gaat om het vertrouwensbeginsel van het bestuursrecht.

Graag uw spoedige reactie.


Hoogachtend,

Kees Huizenga