zondag 17 juli 2011

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (91)

Voor veel mensen (ook voor mij) is het verschil tussen vliegen en muggen niet duidelijk. Dat is niet zo verwonderlijk, er zijn ontzettend veel verschillende soorten “tweevleugeligen”. Wereldwijd komen honderdduizenden soorten voor. Vliegen en muggen zijn soms moeilijk uit elkaar te houden omdat er mug-achtige (fijngebouwde) vliegen zijn en vliegachtige (zwaargebouwde) muggen.

In mijn Capitool-natuurgids “Insecten en Spinnen” worden achtereenvolgens kort behandeld: langpootmuggen, wintermuggen, pluimmuggen, steekmuggen, dansmuggen, knutten, kriebelmuggen, motmuggen, venstermuggen, zwarte vliegen, galmuggen, paddenstoelmuggen, snavelvliegen, kogelvliegen, dazen, wapenvliegen, viltvliegen, wolzwevers, roofvliegen, langpootvliegen, dansvliegen, bochelvliegen, blaaskopvliegen, wappervliegen, zweefvliegen, wortelvliegen, mineervliegen, boorvliegen, oevervliegen, fruitvliegen, halmvliegen, strontvliegen, bloemvliegen, fanniidae, dambordvliegen, huisvliegen, bromvliegen, sluipvliegen, paardenhorzels, horzels en luisvliegen. Tot veel van de genoemde families behoren wereldwijd dan nog weer enkele duizenden soorten.

Maar er zijn nog meer soorten. Onlangs maakte ik, op het riet langs de sloot tussen De Wiershoeck en de Schoolwerktuin, een paar foto’s van wat een prachtvlieg bleek te zijn, een soort die in het vermelde gidsje niet wordt genoemd. Prachtvliegen zijn vrij kleine vliegjes met een opvallende vleugeltekening. De larven van prachtvliegen leven in levend en rottend plantenmateriaal. Van de meeste soorten is de biologie nog slecht bekend.

De prachtvlieg op de foto behoort tot het geslacht Melieria. Tot dit geslacht behoren twee soorten: de in ons land zeldzame Melieria crassipennis en de veel algemenere Melieria omissa. Ze lijken erg veel op elkaar, maar Melieria omissa houdt van een zout wateromgeving en Melieria crassipennis niet! Bij de kust vindt je vooral de Melieria omissa. Groningen ligt wel niet aan de kust, maar de prachtvlieg die ik fotografeerde is wel een “omissa”.

Foto + tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: