dinsdag 26 juli 2011

NIEUWS VAN TRANSITION TOWN GRONINGEN

In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie gevraagd na te denken over een nieuw logo. Naar aanleiding van deze oproep heeft Johann van der Geest diverse logo’s ontworpen. Als kerngroep hebben we unaniem gekozen voor onderstaand ontwerp, dat in één keer duidelijk maakt waarvoor we staan:
Wereldwijd is minder dan de de helft van de olie beschikbaar en een toenemende vraag naar olie zal leiden tot een steeds hoger wordende brandstofprijs. Wij willen vooral onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen, onder meer door lokaal voedsel te verbouwen en lokaal energie op te wekken.
Het is twee minuten voor twaalf wat betreft het klimaat; er zijn steeds meer extreme weersituaties. Wij willen een CO2-neutrale samenleving.
We willen voorkomen dat we financieel in het rood staan en onafhankelijk zijn en blijven van financiële crisissen elders in de wereld.
We willen de gewaarwording en het bewustzijn van bovenstaande invloeden op onze samenleving vergroten door middel van een benadering van onderaf (bijvoorbeeld door het stimuleren van burgerinitiatieven).
Het logo staat hier afgebeeld. Het is nog een concept!
Lees ook over Grunningerpower:
Grunneger Power is een nieuwe energiecoöperatie voor de stad Groningen en een organisatie zonder winstoogmerk. Grunneger Power wil inwoners en organisaties in de stad helpen duurzame energie op te wekken en vooral ook: aan elkaar te gaan leveren. Hierin moeten nog de nodige stappen gezet worden, maar de kop is eraf! Wie graag meer informatie wil over Grunneger Power en de Grunneger Power Panelen kan terecht op http://www.grunnegerpower.nl/ .

1 opmerking:

Kees K. zei

Gelukkig komt die andere helft van de olie dan later wel beschikbaar. Maar zeker, onafhankelijk worden van olie is een mooi doel.

Maar wat een onzin dat het 'twee minuten voor twaalf' is voor het klimaat. Het klimaat bestaat al 4,5 miljard jaar en dat zal ook nog wel even duren. Denkt Transition-club nu echt dat ze daar invloed op kunnen uitoefenen? Wat een onkundige hoogmoed.