zaterdag 16 mei 2020

'SCHANDALIG HOE INSTANTIES INZAKE ANNA HEBBEN GEFAALD'


"Goed dat er over dit alles gesproken wordt, alleen wat mij heel diep raakt en wat ik onvergeeflijk en onbegrijpelijk beschamend vind, is dat ze Anna, dat arme meisje met zulke grote psychische problemen, ondanks meerdere waarschuwingen van (ex-) vriendinnen, compleet aan haar lot hebben overgelaten. Het is te triest voor woorden dat de overheid met de politie voorop zo gefaald heeft. Dit had voorkómen kunnen worden!"

De emoties rond Beijumse Anna, die afgelopen dinsdag op tragische wijze het leven liet, zijn bij veel mensen nog steeds in beroering. Bovenstaande reactie kwam vanmiddag binnen onder het bericht dat 'we' in Beijum weer op de kaart staan


Tv-Noord wijdde er vandaag een bericht aan met de absurde kop dat 'Anna meer was dan een verward persoon.' Alsof het ook zou kunnen bestaan dat ze alléén maar een verward persoon zou zijn geweest, achter elk mens schuilt immers een (levens)verhaal.


Er kwam ook een mail binnen van een afzendster die i.v.m. emoties liever anoniem wil blijven. "Schandalig hoe instanties gefaald hebben. Komt WIJ-Beijum hier mee weg? De politie? Hoe halen ze het in hun hoofd om een kwetsbare en zieke vrouw haar honden af te pakken? De honden veilig stellen en Anna alleen laten en haar de dood injagen?"


Ook Kees Huizenga roert zich. Hij schreef WIJ-Beijum aan met de vraag: "Waarom is zo'n kwetsbare en eenzame vrouw aan haar lot overgelaten? Wat heeft de verhuurder in kwestie, naar verluidt Nijestee, met de meldingen van de buren over Anna gedaan? Ik vernam uit betrouwbare bron dat er vorig jaar al meldingen over Anna binnenkwamen bij Wij Beijum. Is deze informatie teruggekoppeld naar Nijestee? Elke woningcorporatie heeft een afdeling Bewonerszaken of Huurderszaken. Op het sociale vlak."


De uitvaart van Anna heeft vandaag inmiddels plaats gehad. Een Beijumse die beter had verdiend.


Het zou toch wat zijn als ze hun falen en tekortkomingen zouden erkennen.

De instanties, ze zullen er mee wegkomen. Doofpot?

Foto, omwonenden hebben bloemen voor Anna neergelegd.

Update  21 uur, een bovenbuurman reageert: Ik woon zelf boven haar en we hebben ook paar keer melding van gaan bij de politie en Huismeesters,  en wat deden? Helemaal niks. Wel werd ik bijna een keer in de cel gegooid omdat ik pissed of was en er niet ingegrepen werd. Ik moest haar maar negeren. 
En nabij-bewoonster: De Huismeesters heeft ook van mij een paar keer een melding gekregen over haar. Ook daar hebben ze volgens mij niks mee gedaan... althans, ik heb er eigenlijk niks meer over gehoord. De melding had ik toen gedaan omdat zij mij min of meer ook had bedreigd (ze was verbaal heel agressief) toen ik het met haar wilde hebben over het loslopen van haar honden (en hoe ze verder met de honden omging). En dat ze steeds haar scooter in de gang bij de schuren neerzette, waardoor je er nauwelijks langs kon. Ik ben inmiddels ruim een jaar weg... destijds was de situatie mijns inziens al ernstig. Triest dat het nog veel erger is geworden en niemand tijdig heeft ingegrepen. Ik woonde schuin boven haar.

https://www.facebook.com/beijum.nieuws/posts/2674874369451328

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Ik hoorde vanavond van een Beijumer dat de verhuurder aan de Nijensteinheerd Nijestee is. Het is dus De Huismeesters, gegeven de update van 21:50 uur.


Verder schreef ik vandaag aan Beijumnieuws het volgende:

"Werken personen in deze heftige Coronatijd langs elkaar heen? Door thuiswerken? Zowel bij de verhuurder als bij Wij Beijum?

Waarom werd het meest dierbare van Anna – haar honden – van haar weggehaald? En als dit noodzakelijk was, waarom werd zij dan niet opgevangen of verpleegd in een bepaalde instelling? Te denken valt aan Het Kopland of Lentis.


De les die we moeten leren uit dit zeer ernstig voorval: het beginnen van sociale spreekuren door Wij Beijum en het oprichten van alerte heerdcomités. Daarbij geruggesteund door de woningcorporaties.

Tegen de fragmentarisering of de atomisering van de samenleving!"

Einde van mijn citaat.


Zie dit bericht van RTV Noord van vandaag:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/703191/Anna-was-meer-dan-een-verwarde-vrouw-in-Beijum


Dit citaat is enorm pijnlijk, maar wel zeer indringend en priemend richting de hulpverlening:

"Op maandag 11 mei worden haar honden op last van de gemeente bij haar weggehaald. ‘Ze liet de honden loslopen en zou er niet goed voor zorgen. Het is absurd dat de honden wel in veiligheid zijn gesteld, maar zij zelf niet.’"