donderdag 28 mei 2020

WERK EN PARTICIAPIE IN DE WEGWIJZER TE BEIJUM


Nieuwe plek voor hulp bij werk en scholing in oostelijk deel van de stad.

(Ingezonden bericht)

Op 2 juni opent de directie Werk &  Participatie van de gemeente Groningen een locatie in de Wegwijzer in Beijum. Hier kunnen alle inwoners uit de buurt terecht voor hulp op het gebied van werk, maatschappelijke activiteiten of het volgen van een opleiding. Met het openen van een locatie in het oostelijk deel van de stad wil de gemeente beter bereikbaar en toegankelijk zijn voor haar inwoners in dat gebied.

De directie Werk & Participatie van de gemeente Groningen werkt normaliter vanuit het Harm Buiterplein 1 in Groningen. Wethouder Werk & Participatie Carine Bloemhoff geeft aan: ”Door een locatie aan de oostkant van de stad te openen zijn we als gemeente goed bereikbaar voor de mensen die daar wonen. We kunnen hen dichtbij huis helpen bij vragen over werk en scholing. Ook wordt er nauw samengewerkt met organisaties en werkgevers in dat gebied. Dat vind ik een mooie ontwikkeling! Bovendien krijgen inwoners bij vragen over werk of een opleiding met slechts 1 vast contactpersoon van de gemeente te maken”.

De locatie van de directie Werk & Participatie aan de Ypemaheerd 42 in Beijum is een pilot en is vooralsnog gedurende een jaar geopend. Deze locatie is voor inwoners uit het oostelijk deel van de stad (met de postcodes 9731 t/m 9738) bereikbaar via het e-mailadres: teamoost@groningen.nl

Geen opmerkingen: