zaterdag 23 mei 2020

27 NIEUWE APPARTEMENTEN + 10 WONINGEN ISEBRANDTSHEERD


"Ik ben er niet zo blij mee dat dit zo dicht op de straat komt."

Aldus lezer Ricardo. Hij stuurde onderstaande (rechter) afbeelding op, geadresseerd aan de bewoners die rond het katakteristieke rode pand aan de Isebrandtsheerd wonen waar ooit basisschool de Doefmat en later WIJ BEIJUM in heeft gezeten, samen met het oude Heerdenhoes.


De oude Doefmat, ja, daar komt nieuwbouw

Tenminste....ruim een jaar geleden kregen omwonenden in de Isebrandtsheerd een brief in de bus.

In genoemde bericht, laatste link, schreef ondergetekende, in 2019 dus:

Tot 2013 zat basisschool de Doefmat in het gebouw. Daarna deed het gebouw een jaartje dienst als anti-kraak
Half 2015 werd bekend dat WIJ van het Gezondheidscentrum naar het gebouw zou gaan verhuizen, zie nog eens dit bericht
Om het gebouw daarvoor in orde te brengen werd een half miljoentje gespendeerd.

De Gebouwendans in Beijum blijft verbazen. Een gedeelte van het Gezondheidscentrum staat leeg.
In het meer dan een miljoen euro kostende school De Dijk kwam in eerste instantie een fusie-school


Sinds ruim twee jaar heeft dit peperdure gebouw een anti kraak-bewoning
Wat te denken van De Wegwijzer op Plein Oost waar nauwelijks nog leven in zit (behoudens de bieb)?


Terug naar de Isebrandtsheerd.


In de brief staat ook: "Patrimonium doet onderzoek naar of het ook mogelijk is een kleine woongroep voor 6 dementerenden te huisvesten."


Of de omwonenden er blij mee zijn? Het zal voller en drukker worden in dit gedeelte van de Isebrandtsheerd.


Foto links, de situatie begin vorig jaar, WIJ en het heerdenhoes zijn inmiddels verhuist naar het Melsema-gebouw op Plein Oost.

Update 19.30 uur, lezers reageert via Facebook-Beijumnieuws
Deze omwonende is er in ieder geval op tegen. Alle ruimte, privacy en daglicht gaat door met name het appartementencomplex van 3 hoog verdwijnen, dat bijna direct aan de weg komt te staan (volgens de momenteel beschikbare modellen die op de site). Het neemt alle ruimte uit de heerd weg, waardoor ik dit plan totaal niét bij de opzet van de wijk vind passen. Daarbij was deze ruimte gemeenschappelijke ruimte (voorheen school en daarna meerdere instanties) en worden hier nu enkel woningen van gemaakt, zonder - voor zover bekend- enige mogelijkheden voor andere invullingen voor de wijk. Het heeft daardoor voor de huidige bewoners absoluut nul toegevoegde waarde, behalve een donkere woonkamer zonder daglicht en mensen die voortaan op je balkon kunnen meekijken.

3 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

De gemeente verwijst naar deze website: https://www.nijeheerd.nl/

Maar deze website is volgens mijn PC niet veilig. Zo gaat dat...


Ik hoop dat bij deze ouderenwoningen een soort inloopmogelijkheid komt. Een ouderencafé met een leestafel, tijdschriften en personal computers. Om Beijum-West weer een buurtcentrum te geven, dat ons van gemeentewege zonder enige inspraak ontnomen is. Deze tip zal ik aan de gemeente Groningen en Patrimonium kenbaar maken. Tevens aan Experiment Beijum.

Kees Huizenga zei

De website van Nijeheerd is: http://www.nijeheerd.nl (dus geen https).

Ik citeer de gebiedsmanager van stadsdeel Oost en Ten Boer, mevrouw Minetta Koornstra:

"Er is uitvoerig gekeken naar mogelijke bestemmingen voor de locatie. We weten dat er een wens was voor een ontmoetingsruimte voor omwonenden. Toch is na uitgebreid onderzoek naar het voorzieningenniveau besloten geen ontmoetingsruimte te realiseren. Hierbij is gekeken naar het huidige aanbod en de afstand van dit aanbod tot de buurt. Om overcapaciteit aan voorzieningen te voorkomen en de wens naar nieuwbouw van woningen in Beijum is besloten om Christelijke Woningstichting Patrimonium een haalbaarheidsstudie te laten doen naar woningbouw op de locatie. We hebben in goede samenwerking aan een schetsontwerp gewerkt dat we graag aan de buurt presenteren. We zijn erg benieuwd wat u van het plan vindt en of Beijum er een Bruisend plan bij krijgt!" Einde citaat.

Waarop slaat die "overcapaciteit aan voorzieningen"? Op Beijum-West? Dat lijkt mij niet het geval! Waarom draagt ouderenhuisvesting bij aan "Bruisend Beijum"? Ik mis een deugdelijke argumentatie. Ik zie wel een relatie met "de compacte Stad". Het opheffen van een "maatschappelijke bestemming" van twee locaties, waardoor het Bestemmingsplan Beijum moet worden gewijzigd.


Ik zal gaan nakijken of deze gemeentelijke visie strookt met het rapport van KAW Advies uit Groningen, getiteld: Accommodaties Beijum, van vorig jaar 1 mei.

Beijum-West heeft geen buurthuis meer en De Doefmat is opgeheven (met dank aan O2G2: de koepel van openbare basisscholen in de gemeente Groningen). De gemeente heeft de sociale samenhang in Beijum-West voor een groot deel afgebroken. Door middel van een politiek van voldongen feiten. Zelfs een ouderencafé is kenbaar niet mogelijk!

Elja zei

Dan zit een knarrenhof in Beijum er dus helemaal niet meer in