maandag 30 september 2013

WOON- EN WERKRUIMTE IN DE DOEFMAT

Het sinds afgelopen juli leeggekomen schoolpand 'De Doefmat' wordt deze weken omgebouwd naar woon- en werkruimte. Naar verwachting zullen er over ongeveer twee weken twaalf mensen wonen. Een paar ruimtes in het pand zullen gebruikt gaan worden als atelier of bedrijfje. Iemand van Pand49 heeft belangstelling al getoond. En ook liggen er drie opties om een vorm van jongerenwerk in een der ruimtes te beginnen. Aan initiatieven uit de wijk zal voorrang worden verleend. "Van de drie aanvragen voor projecten met jongeren kan er maar 1 gehonoreerd worden en initiatieven uit de buurt krijgen voorrang indien geschikt in combinatie met bewoning."

Afgelopen vrijdagmiddag werd ondergetekende door pandbeheerder van CareX, Jan Oome, in het roodgekleurde pand aan de Isebrandtsheerd rondgeleid. Eerst maar even een foutieve term die in de wijk rondzingt coirrigeren. Oome: "CareX is geen anti-kraak, we zijn geen kraakwacht."
Maar wat is het dan wel? Op http://www.carex.nl/ staat:
CareX lost leegstand op door zinvol maatschappelijk gebruik. Leegstand is nergens goed voor. Tijdelijke bewoning en tijdelijke werkruimte voegen waarde toe aan de samenleving.
Jan Oome: "De mensen die in een door ons beheerd pand komen te wonen hebben zich te houden aan afspraken en regels. Het is niet zo dat alles maar kan, de mensen die we tijdelijke woonruimte bieden hebben rekening te houden met hun omgeving, en ze behoren met respect voor het pand en de hun toegewezen ruimte om te gaan. De geselecteerde bewoners krijgen een bruikleencontract voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van een maand. Je kunt het vergelijken met een huurcontract, er moet gewoon voor de woonruimte worden betaald."

Er wordt nog gewerkt om de oude school leefbaar te maken. Zo wordt een tussendeur tussen het aangrenzende buurtcentrum Heerdenhoes geluiddicht gemaakt en worden extra doucheruimtes gecreëerd. Er is geen sanitair in de van klaslokalen naar woonruimtes omgetoverde ruimtes. Ook hebben mensen geen eigen keuken, er komt een gemeenschappelijke kook- en eetruimte. In verband met veiligheid zijn onlangs gekoppelde brandmelders in elke ruimte aangebracht.
Sinds twee weken wordt het pand reeds bewoond. Oome: "Tijdens het eerste weekend hebben bewoners een inbreker die via het dakraam naar binnen wilde weggejaagd. Het dakraam moest nadien vervangen worden."
De chaos in het pand doet denken aan willekeurige woonruimte waar mensen naar toe verhuizen: lampen op de vloer, dozen, een wasmachine.

Komen er alleen studenten te wonen? Oome: "Nee, wel een paar, zoals een studente uit Oldenburg, maar voor de rest komt er een mix van mensen in het pand. Er komen ook mensen te wonen die na een scheiding woonruimte nodig hebben."
Heeft er nog iemand belang bij een kantoorruimte? Op de bovenste afdeling is nog een ruimte van ongeveer drie bij drie meter beschikbaar (iets groter). Het prachtige uitzicht krijg je er gratis bij.
En de band met de buurt? De buren? Jan Oome: "Als alles en iedereen op z'n plek zit wordt er een inloopmiddag voor de buurt georganiseerd.Bewoners zullen binnenkort door ons via een huis aan huis briefje geïnformeerd worden. " Nadere gegevens, datum en tijd volgen nog.
Verder is het de bedoeling dat het in en rond het gebouw netjes blijft: "Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun zwerfvuil. Bij CareX hebben we een groendienst die ook op het e.e.a. zal toezien."

Elke woensdagochtend wordt tussen tien en twaalf uur een inloopspreekuur gehouden. Niet bij de Doefmat, maar bij het CareX-kantoor. Achterweg 45  9725 BM Groningen 050 314 4877
Hebt  u vragen of aanmerkingen? Mail naar Jan@CareX.nl

8 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Ik kreeg vandaag om ± 18:30 uur de Beijumkrant/BOB-krant in mijn brievenbus. Op pagina 1 staat een artikel met BOB-propaganda en foute informatie. Vol valse vooroordelen over Carex.

Ik citeer de BOB-krant van september 2013:
"In het lege gebouw van De Doefmat zit nu een kraakwacht omdat de gemeente er geen huurder voor heeft die genoeg wil betalen. Niets ten nadele van die kraakwacht, maar hebben we in de wijk geen betere plannen voor dat gebouw? En als de Zwerm leegkomt, zoals O2G2 heeft aangekondigd? Willen we daar ook weer Carex als kraakwacht?" Einde citaat.

Vervolgens denkt de BOB het NLA-wijkteam Beijum voor haar karretje te spannen met BOB-achtige prioriteiten. De Wegwijsbus kan volgens de BOB in een gebouw zijn oude functie vervullen. Kan De Doefmat dan mobiel worden? Heeft het NLA-wijkteam Beijum dan veel geld om een marktconforme huur voor de stalling van de zaken van de Wegwijsbus te betalen?

Ik verwacht van de hoofdredacteur van de BOBWAARHEID wel enig niveau, als ik me parlementair mag uitdrukken. Deze Carex-zaak van De Doefmat loopt via de boeg van de SDC Noorddijk, zo heb ik me laten vertellen (bron: de dienst OCSW). Waarom vertelt de BOB grote onzin? Waarom kan deze club zich niet goed laten informeren?

Nogmaals: Carex is geen "kraakwacht".

Anoniem zei

waarom is er in leegstaande videotheek/postkantoor van woningcorporatie geen kraakwacht nodig en in Doefmatschool wel? Oude videotheek is ook heel groot pand!

Anoniem zei

Natuurlijk is het gewoon anti-kraak. Dat was het vroeger al en is het nog steeds.

http://www.hetzwartegat.org/woonstrijd.html

Anoniem zei

Het is geen kraakwacht in de Doefmat. Kraakwacht heeft met woonstrijd te maken.
Dit is tegen verpaurering, vandalisme, oud en nieuw gerotzooi, enz.
Er worden ook panden door Carx beheert waar geen sprake is van kraken, ook hier geldt: een pand blijft beter in conditie als het bewoond is. En dat is ook beter voor de buurt.

Anoniem zei

@Anoniem, 10.25, De Doefmat is eigendom van de gemeente Groningen, videotheek van een woningbouwver.

Anoniem zei

Waarom heeft dit pand eigenlijk nooit te koop gestaan ? Waarom is er nooit naar het bestemmingsplan gekeken ? Waarom wordt er nu een organisatie op gezet die betaald krijgt voor een pand om er vervolgens mensen in te zetten die moet betalen voor huisvesting ?

Wellicht was er interesse van een koper die er een bedrijf wilde beginnen, een vastgoedbedrijf die het wilde omtoveren tot studio's. Deze kans is echter nooit geboden.

Wat is anti-kraak?

Anti-kraak houdt in dat leegstaande panden tijdelijk worden gebruikt door bewoners dan wel atelierhouders zonder huurcontract. Een kraakwachtovereenkomst is een bijzondere vorm van bruikleen (art. 7A:1777BW). De eigenaar van een leegstaand pand sluit een contract met een kraakwachtbureau om tijdelijk mensen in zijn pand te zetten, zodat deze niet gekraakt kan worden. Het kraakwachtbureau sluit vervolgens weer een contract met een woningzoekende of een kunstenaar die atelierruimte zoekt. Dit contract is geen huurcontract zoals beschreven in de Huurwet, maar een gebruikerscontract. De indieners van de Wet Kraken en Leegstaand spreken overigens niet van bruikleen, maar van bewaarneming (art.7:600BW). Dit is een heel ander soort overeenkomst en er is geen enkel kraakwachtbureau bekend, dat gebruik maakt van de bewaarnemingovereenkomst.

zoals de beheerder zelf al aangeeft is het een contract voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn voor een jaar. MAW als de gemeente iets anders met het pand wil doen moet iedereen er binnen een maand uit.

Niks mis mee opzich. Maar doe je niet anders voor dan je bent. Anti-kraak is best een goed middel om leegstand zinvol tegen te gaan. Mits er natuurlijk wel ruimte blijft om dit pand op de reguliere markt kwijt te kunnen, immers, dit pand is gekocht van gemeentelijke gelden.

Anoniem zei

Opzegtermijn van een maand :)

Kees Huizenga zei

De BOB zou in Carex een goede partner kunnen vinden inzake “bewonersbedrijven” en startende ondernemers. Mijn advies is: zoek de verbinding. Positief denken a.u.b.!

Zie:

http://www.carex.nl/pandeigenaren/

En

http://www.carex.nl/pandzoekers/

Tot slot:

http://www.carex.nl/pandzoekers/tijdelijke-huur/

http://www.carex.nl/pandzoekers/bruikleen/

De opzegtermijn voor bruikleners bedraagt minimaal "vier weken".

Zie:

http://www.carex.nl/pandgebruikers/opzeggingen/


Ik wens STIEL en de MJD van Beijum veel wijsheid toe om creatief na te denken over het mogelijk gebruik van De Doefmat. Tevens voor het Jeugd- en Jongerenwerk. Heel triest is dat de gemeente Groningen in 2014 gaat bezuinigen op haar subsidies aan de MJD en STIEL. Deze twee organisaties gaan binnenkort een fusie aan.


Nog een aanvulling van mijn reactie van gisteravond: De Zwerm is de dependance van de openbare basisschool De Beijumkorf naast De Kleihorn. O2G2 onttakelt al werkende weg de twee buurthuizen van Beijum.