dinsdag 10 september 2013

ONTWIKKELING WINKELPLEIN WEST (33)

 Het nieuwe postagentschap in de Primera op West komt over alsof het er altijd is geweest. Zie de bovenste foto, aan de rechter kant komen 'gewone' klanten hun boodschap doen en daarnaast, links achterin de zaak, kunnen mensen terecht voor een postkantoor-boodschap. 

Twintig meter verderop ratelt en knalt het er deze dagen over. Er wordt nog steeds uitbundig gesloopt aan de noordkant van Winkelplein West. De overlast voor bewoners boven de bouwplaats is reeds besproken, ze kunnen in elk geval 's weekends rustig in hun woning bivakkeren.
Op amper honderd meter van de nieuw te bouwen Lidl staat de AH van Meins. Die winkel zal deze weken ongetwijfeld profiteren van de sluiting van de Duitse grootgrutter. Vorige week in het nieuws: AH opent de aanval op de Lidl. Nee, niet omdat de Lidl chemische wapens zou hebben gebruikt, het gaat hier puur en alleen om de gunst van de consument. Het is misschien wel de leukste variant van oorlog: de supermarktoorlog.  Met de consument als lachende derde. Althans in Beijum, in dorpen schijnen 'gewone' supermarkten de dupe van deze oorlog te worden. Maar laten we in Beijum hopen dat de Lidl in november keihard terug gaat slaan richting de AH. En dat daarna in december de Aldi op Oost de prijzen met 20% omlaag gooit om zowel de AH als ook de Lidl bij de poot te pakken.

Het geratel, gebonk en geknal op de Lidl-locatie duurt tot volgende week woensdag. Daarna zal de rust en vrede hier terugkeren, er zal vanaf dan alleen nog 'zacht' worden gewerkt. Als alles volgens plan verloopt opent de Lidl over ongeveer twee maanden. Mét een broodjesafdeling. Daar zal de bakkerij aan de westkant niet blij mee zijn. Zal die het onderspit delven? Waarschijnlijk, want die heeft geen 'oorlogsmunitie' om de strijd aan te gaan. Wordt vast en zeker vervolgd. Zie video.

15 opmerkingen:

Anoniem zei

Je bent mijns inziens niet altijd objectief (wie is dat wel ? ) maar wel echt betrokken en dat is toch het allerbelangrijkst ?

Kees Huizenga zei

Dag Johan,

Ik begrijp het niet meer.

In jouw weblogbericht van donderdag 5 september 2013 stond bij de update van 19:09 uur het volgende:

“Afgesproken (met woningstichting De Huismeesters, KBH) is verder dat er met lichter materiaal gewerkt zal worden, zodat er minder lawaai geproduceerd zal worden. Volgende week woensdag zal de laatste dag zijn dat er dusdanig gewerkt wordt (boren, slopen), dat er geluidsoverlast uit voort kan komen.”

“Volgende week woensdag", gegeven de datum van dit schrijven, is woensdag 11 september 2013. Morgen dus!

Bron: http://beijumnieuws.blogspot.nl/2013/09/ontwikkeling-winkelplein-west-32.html

Uit bovenstaand bericht blijkt dat de sloopoverlast, geluidshinder en trillingshinder tot en met woensdag 18 september 2013 zullen plaatsvinden. Dit is een week extra overlast. Dat is niet volgens de afspraak. Toch?

Wie pleegt er nu wanprestatie?

Johan Fehrmann zei

@kees
Je hebt gelijk. Bedankt voor de correctie!

Anoniem zei

@Kees
Ik woon boven de Lidl in De Wijert, waar in november 2012 dezelfde verbouwing heeft plaatsgevonden. Sindsdien heeft de Lidl een broodafdeling erbij gekregen. De verbouwing bracht zoveel herrie met zich mee dat de gemeente ook híer heeft moeten ingrijpen. De Lidl doet net alsof haar neus bloed en geeft de aannemer de schuld. Niets van dat alles, de Lidl is de partij die deze aannemer heeft ingehuurd en de werkzaamheden doorgenomen. Achteraf doen ze net alsof zij er niks mee te maken hebben. Ik wil overigens benadrukken dat sinds de verbouwing de geluidsoverlast van de supermarkt flink is toegenomen, dus bereid je er vast op voor!

Anoniem zei

Hier gaat het op dezelfde manier.Hoorde van de bouwvakkers dat ook hier de aannemer de schuld krijgt. Vandaag was de laatste dag van het heien. Het uit boren van de vloer neemt nog een extra dag in beslag en zou dan donderdag klaar moeten zijn. Dan hebben de bewoners het ook echt wel gehad na 3 weken verschrikkelijkkkelijke herrie.

Corrien zei

Is toch ook niet aardig dat je er nu al vanuit gaat dat de bakker gaat sluiten? Self fulfilling prophecy, kan ook anders..

Kees Huizenga zei

Wat stelt een afspraak van Lidl Nederland GMBH met woningstichting De Huismeesters voor?

Afspraak is afspraak! Punt uit! Vandaag moet het afgelopen zijn!

Huurders boven de Lidl komen in aanmerking voor een forse huurverlaging over de periode van de geluidshinder en de trillinghinder. Ernstige verstoring van het woongenot dient te worden gecompenseerd.

De betrokken bewoners kunnen zich wenden tot de MJD van Beijum, een huurrechtjurist of de landelijke Huurcommissie. In Groningen is er op het Cascadeplein een spreekuur van de landelijke Huurcommissie. Dat hoorde ik op 8 september 2013 van een goede kennis van mij. Op de website van de Huurcommissie kan ik hierover niets vinden.

Zie: http://www.huurcommissie.nl/contact/


Nog een mogelijkheid: het Juridisch Loket:

http://www.juridischloket.nl/vraagenantwoord/wonen/Pages/default.aspx

http://www.juridischloket.nl/vraagenantwoord/schade-letsel/woonomgeving/schade-door-verbouwing-buren/Pages/default.aspx

T: 0900 - 8020 (10 eurocent per
minuut)

Een pikante vraag: heeft De Huismeesters een "vooropnamerapport" laten maken van haar huurwoningen voor de aanvang van de nieuwbouw van Lidl?

Chris zei

@Kees,

De belangrijkste vraag is nog steeds niet beantwoord. Had Lidl de overlast kunnen voorkomen en zo ja hoe.

Dit is echt fundamenteel. Je kunt van mening zijn dat ze beter hadden moeten communiceren, maar dat alleen maakt de sloophandelingen niet onrechtmatig.

De gemeente zag de laatste drie weken kennelijk nog geen aanleiding om de bouw stil te leggen, dus het zal (objectief gezien) nog wel iets meevallen.

Pas ook op met beschuldigingen richting Lidl. Dit kan ook een vorm van onrechtmatig handelen zijn.

Kees Huizenga zei

@ Chris,

Het gaat er niet om of de chronische en structurele overlast voorkomen had kunnen worden, maar dat deze geluidshinder en trillinghinder concreet ervaren is. Ergo: het woongenot van de huurders boven Lidl is ernstig geschaad. Dit kan objectiveerbaar niet ontkend worden. Toch?

Het maakt mij niet uit wie de financiële compensatie moet betalen. Lidl Nederland GMBH of woningstichting De Huismeesters. Of beide rechtspersonen.

De oorzaak is de nieuwbouw van Lidl. Natuurlijk is bouwoverlast niet te voorkomen, maar moeten bewoners vanaf 19 augustus 2013 tot en met 12 september 2013 (is het nu afgelopen?) deze enorme geluidshinder, etc. voor lief nemen? Waarvoor betalen huurders de huurprijs? Voor "het uitsluitende gebruik van de woonruimte". Maar als deze woonruimte feitelijk of fysiek niet bewoonbaar is geweest (vanwege de gigantische herrie), dan is een financiële compensatie voor het gemiste woongenot toch op zijn plaats?

Daarnaast is er het probleem van de defecte intercominstallatie. Een kabel is tijdens de bouw doorgesneden.

Chris zei

@Kees,

In Nederland is het zo dat je bepaalde overlast, of schade zoals je wilt, hebt te accepteren. Niet elk wissewasje komt voor vergoeding in aanmerking.

Denk bijvoorbeeld aan de winkelier die een veel lagere omzet haalt omdat de straat voor zijn winkel drie weken openligt. Dat is meetbare schade, maar komt toch echt niet voor vergoeding in aanmerking.

Zelfde geldt in deze situatie. Af en toe een verbouwing is gebruikelijk in het maatschappelijk verkeer. Als overal een vergoeding tegenover moet staan, komt er niets meer van de grond.

Anoniem zei

In een brief van de Huismersters zeggen ze het zeer ernstig te betreuren wat betreft de verbouwing van de Lidl.Vervolgen s...Niemand,ook de gemeente niet had een idee hoe ingrijpend de verbouwing met de Lid zou zijn.Verder zeggen ze dat er meerdere gesprekken gevoerd zijn met de Lidl mbt bewoners geluidsoverlast en werkuren.De lidl heeft weinig tot niets gedaan en zich niks aangetrokken van onze adviezen en verzoeken...aldus de huismeesters.Ze hebben alle klachten ed doorgegeven aan de gemeente en de Lidl. Geen idee wat de wettelijke werkuren zijn...Maar er wordt van 7 uur in de morgentot half9 in de avond gehamerd en geboord. Een bewoner.

Kees Huizenga zei

1. Het Juridisch Loket is in de stad Groningen te bezoeken op de Coehoornsingel 4.

Zie:
http://www.juridischloket.nl/contact/bezoekhetjuridischloket/Pages/default.aspx


2. @ Chris: waarom zit je als vrije liberaal te jennen vanuit het midden des lands?

Staat jouw liberalisme voor "ikke, ikke en de rest kan stikken"? "Vrijheid-blijheid" voor de grote jongens en Jan met de pet mag creperen?


3. In reactie op de laatste reactie van gisteren: natuurlijk wist de gemeente Groningen (de dienst RO/EZ) dat Lidl zeer ingrijpend zou worden verbouwd, gegeven de verleende omgevingsvergunning van 24 september 2012. Bovendien heeft de gemeente Groningen een onderzoekplicht en Lidl Nederland GMBH heeft een meldplicht. Zeker bij nieuwe feiten en ontwikkelingen (nova). Die meldplicht van Lidl betreft ook woningcorporatie De Huismeesters als goede nabuur.


4. Tot mijn eigen lokale verbazing is het de laatste weken niet veel drukker bij AH Meins. Ik heb me laten vertellen dat veel Beijumers naar de Lidl in Selwerd gaan. Of naar Aldi in Beijum-Oost. De parkeerplaats op het achterplein van het WC Beijum is minder gevuld met geparkeerde automobielen.

Chris zei

@Kees,

Dit heeft niets te maken met jennen. Toevallig heb ik tien jaar in de wijk gewoond en kijk ik af en toe wat er in mijn oude woonomgeving gebeurd. Verder is het gewoon uitdragen van een zienswijze. Scherp, maar zeker niet onbeschoft.

Feit is dat jouw visie zeer eenzijdig is. Namelijk enkel vanuit de overlast van bewoners geredeneerd. De belangrijkste vraag, die ik enkele malen gesteld heb, namelijk op welke wijze je dan zou kunnen slopen zonder overlast, heb je nooit beantwoord.

Dit is ook precies waarom de werkzaamheden gewoon doorgang vinden.De belangen zijn afgewogen en er is gewoon geen beter alternatief. Dat staat overigens los van het feit dat ook ik van mening ben dat er beter geinformeerd had moeten worden.

De herrie los je echt niet op mt allerlei extra bemoeienis van de overheid en bewoners. Het maakt het project enkel onbetaalbaar en het zal duidelijk zijn dat iedereen in de wijk gebaat is bij een florende supermarkt, net als Lidl zelf.Het pand zag er immers niet uit.

Kortom er is dus niet eens sprake van een tegenstrijdig belang als je het los ziet van de vervelende, maar tijdelijke overlast.

Tenslotte is het ook nog zo dat we niet in een communistische staat leven en het eigendom dus gerespecteerd moet worden. Lidl en Meins bepalen zelf hoe de supermarkt wordt vormgegeven. Maar dat je liever anders gezien begrijp ik.


Kees Huizenga zei

Jouw grote liberale vriend Mark Rutte liet gisteren koning Willem Alexander een troonrede voorlezen met als opwellende these de "participatiesamenleving".

Hoe kijk jij hier tegenaan, Chris?

Persoonlijk vink ik dit begrip ietwat dubbel, omdat "samenleven" participeren impliceert.*
Zonder samenleven, geen participatie. Samen verantwoordelijk!

* Het is een pleonasme.

Zie:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pleonasme

En:
http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/664/


Ik ga graag uit van “Vertrouwen in de buurt” (het WRR-rapport uit 2005) en goed overleg. Geen voldongen feiten. Met als grote auteur prof. dr. Pieter Winsemius, oud-minister van VROM en tevens prominent VVD-er.

Zie: http://www.zonlichtenruimte.nl/vertrouwenindedebuurt.pdf

Kees Huizenga zei

Hierbij de link van een uitstekende VK-column van drs. Wouter Bos, oud-PvdA-leider en oud-minister van Financiën in het kabinet-Balkenende IV:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3512375/2013/09/19/Wouter-Bos-PvdA-steunt-participatie-samenleving-Zeg-me-dat-het-niet-zo-is.dhtml

Wouter Bos is kritisch over de invulling van het begrip "participatiesamenleving" door premier Mark Rutte c.s.

De overheid is er niet alleen als schild voor de zwakken, maar is tevens dienstbaar op het gebied van Verkeer & Vervoer, Onderwijs, Welzijn en Volksgezondheid, het verdedigen van onze rechtsstaat, de bescherming van ons milieu, cultuurpolitiek, etc.

Ja, de overheid is er ook voor het bedrijfsleven. Om voorwaardenscheppend bezig te zijn met betrekking tot hoofdaandachtspunten van de economische inrichting van ons land. Inderdaad: industriepolitiek. Ook voor het midden- en kleinbedrijf en ZZP'ers. Zeker in fiscale zin!

We moeten niet weer terug naar de liberale "Nachtwakersstaat" zonder sociale grondrechten.

Zie:

http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/2516175/dossier-maatschappijleer/2157348/maatschappijleer/item/2573752/de-nederlandse-verzorgingsstaat/

en:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verzorgingsstaat

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nachtwakersstaat