woensdag 18 september 2013

BHV OEFENING OP DE CALVIJNSCHOOL

Het is een relatief nieuwe en gedegen school, de Calvijnschool aan de Froukemaheerd. Een door ouders gekozen plek waarvan ze verwachten dat hun kinderen er veilig kunnen leren. Ze moeten er niet aan denken dat er wat met de school zou gebeuren. Om de dreiging van een mogelijke brand zoveel mogelijk het hoofd te kunnen bieden, worden er om de zoveel tijd Bedrijfshulpverleningscursussen (BHV) georganiseerd.
Ondergetekende reed er een paar dagen geleden in vliegende vaart voorbij. Hij zag het groepje mensen dat op de speelplaats is te zien, brandblussers, en iets waar je vuur mee kon aanmaken. De situatie kwam helder over, een BHV-cursus. Even een foto maken en doorrijden (een aanwezige bevestigde later dat er BHV werd gehouden). Het rook naar brand en naar een benzine-achtige vloeistof. De cursus werd breed gehouden, ondergetekende ziet ouders en kinderen op de foto, en waarschijnlijk waren er ook leerkrachten present.

Ondergetekende heeft beroepshalve de nodige BHV-cursussen meegemaakt. Altijd in een veilige omgeving. EHBO zat er altijd bij in. Altijd kwam de vraag tijdens de cursussen bij hem op: zullen mensen net zo adequaat kunnen handelen als er echt brand is, of als iemand zich echt half of helemaal gesuïcideerd heeft (psychiatrie)?
Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen). Wiki/Bedrijfshulpverlening.

Geen opmerkingen: