maandag 9 september 2013

UPDATE ZUIDELIJKE WIJKRAND VAN BEIJUM

Dit bericht hoort bij het blogbericht van afgelopen vrijdag over WaterstructuurplanNoorddijk.

Afgelopen periode heeft de gemeente, middels een schriftelijke reactie, ingestemd met de veranderingen in inrichting en beheer van de wijkrand. Tevens complimenteert de gemeente jullie als buurtparticipanten in hoe dit plan tot stand is gekomen.

Enkele elementen als de bloemrijke plukakkers zijn inmiddels gerealiseerd, echter resten er nog een hoop andere elementen uit onze plannen.
In verschillende overleggen, tussen Natuurmonumenten en waterschap Noorderzijlvest, zijn de wensen t.a.v. waterelementen voor de wijkrand kenbaar gemaakt. Het waterschap heeft positief gereageerd en probeert jullie waterwensen zo goed mogelijk in hun project ‘Waterstructuurplan Noorddijk’ (zie onderstaande link) te verwerken. Ook nodigt het waterschap u uit voor een inloopavond waar u zich kunt laten informeren over de inhoud van het waterstructuurplan (zie bijlage). Tijdens deze avond krijgt u informatie over het waterstructuurplan Noorddijk, en kunt u, als betrokkene, de (buurt)wensen voor de wijkrand  nogmaals kenbaar maken.

Een belangrijke waterwens die nog onvoldoende aan bod is gekomen betreffen de watergangen rond de speelaanleiding. De sloten rondom deze plek zijn te diep om veiligheid te kunnen garanderen, deze mogen maximaal 50 cm diep zijn. Om de speelplek te kunnen realiseren dienen deze sloten dus ondieper gemaakt te worden. De manier waarop watergangen worden ingericht zijn dus essentieel voor speelaanleidingen. Om deze buurtwens op de agenda van het waterschap te krijgen is het belangrijk dat jullie dit ook als buurtbewoners kenbaar maken bij het waterschap. Dus komt allen!


1 opmerking:

Anoniem zei

Kees K.

Als dit cursieve schrijven met talloze fouten de buurt moet organiseren om in te stemmen met de plannen van het waterschap, nou, dan zult u op de inloop- (of is het inzwem-)avond wellicht verzuipen in onbegrijpbare informatie.