zondag 8 september 2013

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (159)

De wilgenwespvlinder is één van de 13 soorten wespvlinders die in ons land voorkomen voorkomen, wereldwijd zijn er bijna 1400 soorten. Wespvlinders hebben zeer smalle voorvleugels en tamelijk smalle achtervleugels met grote doorzichtige velden; het lichaam is zwart met rode of gele banden. Ze worden wespvlinders genoemd omdat ze sterk op wespen zouden lijken. Ik vind niet dat de wilgenwespvlinder (evenmin als de andere in Nederland voorkomende soorten) sterk op een wesp lijkt en geef dan ook de voorkeur aan de minder algemeen gebruikte benaming “glasvlinders”.De voorvleugels van de wilgenwespvlinder hebben een rode top en het zwarte achterlijf heeft één oranje band. Het is maar een kleine vlinder, iets groter dan een ….. wesp.

De combinatie van de rode top van de voorvleugel en de rode band op het achterlijf is kenmerkend. Het staartpluimpje is zwart, bij verse exemplaren zijn opvallende witte haren te zien aan de zijkanten. Bij het uitkomen heeft de vlinder op het achterlijf twee banden van losse gele schubjes, die echter tijdens de eerste vlucht verdwijnen en dus vrijwel nooit worden waargenomen. Deze vlinder heeft dus nog maar heel weinig gevlogen.

De wilgenwespvlinder is een zeldzame soort die vooral voorkomt in het rivierengebied, in de duinen en in veengebieden in het westen en noordoosten van het land.

Deze mooie, kleine vlinder vliegt in de periode half mei-begin augustus in één generatie. Vroeg in de morgen kunnen de vlinders rustend op bladeren of boomstammen worden aangetroffen; ook bloemen worden geregeld bezocht. Wespvlinders zijn nachtvlinders, maar bij zonnig weer vliegen ze vaak overdag.

De rups (augustus-mei) leeft in stammen, takken en twijgen van de waardplant (diverse soorten wilg); vaak ook in gezwellen of gallen. Soms wordt houtpoeder gevonden op plekken waar de boom beschadigd is. De soort overwintert als halfvolgroeide rups.

Ik maakte de foto “in de schaduw” van een grote treurwilg. Op ongeveer de zelfde plek maakte ik op 26 mei 2009 ook al enkele foto’s van een mooi vers exemplaar van de wilgenwespvlinder.

(Bron: Vlindernet)

Foto + tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: