donderdag 25 april 2013

DE DEFINITIEVE FUSIE VAN DE DIJK EN DOEFMAT


Fusie De Dijk en Doefmat definitief

Archieffoto
Door Han van der Vlist, directeur de Dijk

In juni 2012 zijn de ouders van De Dijk en de Doefmat op de hoogte gebracht van de intentie van o2g2 om de beide basisscholen samen te voegen. In januari heeft het college van bestuur van o2g2 aan beide medezeggenschapsraden de fusie effectrapportage aangeboden. Beide MR’en hebben de afgelopen maand instemming verleend, waarmee de fusie definitief is geworden.
Per 1 augustus 2013 worden De Dijk en de Doefmat opgeheven en komt er een nieuwe school , met een uitdagend schoolconcept,  in het gebouw aan de Wibenaheerd.

Zo makkelijk als het hierboven beschreven staat is het hele proces niet verlopen. Met name ouders en MR van de Dijk hebben zich verzet tegen de fusie.  Op een doordachte en weloverwogen wijze is er actie gevoerd tegen het voorgenomen besluit van het college van bestuur.
Uiteindelijk heeft de MR van De Dijk ingestemd om dat er bij iedereen ook het inzicht was dat de school financieel geen gezonde basis heeft en ook niet zal krijgen. Daarnaast hebben ouders en team ook behoefte aan duidelijkheid.

De nieuwe school wordt een kindcentrum (opvang en onderwijs in een gebouw)  met een zeer uitdagend en vernieuwend concept. De school wordt een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen, ouders en team.
Eén van de uitgangspunten bij het ontwerpen van het schoolconcept voor de nieuwe school is: Hoge kwaliteit van onderwijs in de basisvaardigheden. Om een hoge kwaliteit van onderwijs te kunnen realiseren is bij het opstellen van het schoolconcept getracht wetenschap en onderwijspraktijk te koppelen. In het schoolconcept treft u veel onderdelen aan waarvan onderzoek heeft bewezen dat ze een positief effect hebben op de leerprestaties van kinderen.

De komende maanden zal er hard worden gewerkt om in augustus te kunnen starten. Via Beijumnieuws wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

Update 15.19 uur: Bij nader inzien had dit bericht morgenvroeg pas geplaatst moeten worden. Na het vanavond te houden overleg tussen de schoolleiding en ouders van de Dijk. In overleg is afgesproken het bericht nu het er toch eenmaal op staat te laten staan.

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Scholen blijven ergens toch ook gevangenissen ....

Anoniem zei

Dus het gaat definitief door?
Raar, zijn nog niet eens door school ingelicht en lees ik dit hier
Ach ja communicatie heet zoiets...

Anoniem zei

Ik lees hier meer op beijumnieuws over de fusie dan ik van school hoor, dit nieuws heeft pns als ouders nog niet bereikt, dat de fusie nu definitief is, heel vreemd...

Kees Huizenga zei

Vorige week sprak ik met de beheerder van de stichting Buurtcentra in Beijum (BIB). Ze zei tegen mij dat Het Heerdenhoes hoe dan ook in 2013 en 2014 open blijft. Ze verwees naar de Accommodatienota 2013 van het college van B&W.

Ik drong aan op het maken van een persbericht betreffende de toekomst van Het Heerdenhoes. Mijn advies werd in dankbaarheid aanvaard. Wie weet, komt er in de nabije toekomst een persbericht van de BIB.

De naschoolse opvang (NSO) in Het Heerdenhoes levert dit buurtcentrum geen inkomsten op. Ergo ook geen inkomstenderving als er geen NSO meer in het Heerdenhoes is. Dit vanwege de betreurenswaardige sluiting van De Doefmat. Ik heb geen onderwijskundige onderbouwing vernomen inzake de sluiting van deze openbare basisschool. O2G2 had nooit mogen ontstaan!

Anoniem zei

Wat gebeurt er met het gebouw van de Doefmat, is daar al wat over bekend?