donderdag 18 april 2013

OOK LENTEKRIEBELS BIJ KUNSTENAARS


Na hard werken samen aan de soep
De Lentekriebels zijn definitief in Beijum aangeland. Gistermiddag tegen kwart voor twee trof ondergetekende de beide dames die u op de bovenste foto kunt waarnemen. Links staat Marijke Langius en Rita de Wit staat achter de buitgemaakte zwerfvuil. Zwerfvuil? Ja, een twintigtal aan Pand49 gelinieerde kunstenaars/sympathisanten hebben het plein waar het kunstenaars aan ligt schoongeveegd. Vijf of zes, het is moeilijk te zien, vuilniszakken vol troep zijn van Plein Oost en omgeving verwijderd.
De caravan of pipowagen is ook weer van stal gehaald, het mobiele kunstwerk doet veelal dienst tijdens de periode van 'Buitenkunst.'

Waar ondergetekende eigenlijk op zit te wachten is, een groepsfoto van kunstenaars/kriebelaars die zou worden opgestuurd. Niet zo maar een groepsfoto, nee, de kunstenaars/kriebelaars staan afgebeeld zoals op de Nachtwacht van Rembrandt.
Kan die nog even gestuurd worden, dames en heren?

Geen opmerkingen: