zondag 7 april 2013

EINDELIJK LEKKER BUITEN ZITTEN

Een prettig fietstochtje bracht ondergetekende vanmiddag tussen vijf uur en half zes in de Jensemaheerd. Het leek wel een zegetocht, weg winter, weest welkom lente. Tegen de noordoostelijke kant van de wijk aan, waar de Jensemaheerd ligt, trof hij het tafereeltje dat boven is te zien. Lekker in de zon zitten. Wat te drinken erbij, rechts. Of te lezen, links. Tenminste, het lijkt er op dat de dames daar mee bezig waren. Is het goed dat ik een foto maak, dames en heren? Relaxed van beide kanten: "Ga je gang. Zet er maar bij dat we blij zijn dat die rottige rotwinter eindelijk voorbij is." De honden sloegen niet aan, de sfeer was gewoon té vredig.
Een definitieve welkom in het voorjaar van 2013. Op zeven april...

Geen opmerkingen: