dinsdag 16 april 2013

VOLGEND SCHOOLSEIZOEN DOEFMAT/DIJK SAMEN

Wordt het de Doefdijk? De Dijkmat? Het klinkt grappig, maar de aanleiding is verre van humoristisch. Voor twee scholen in de wijk zal vanaf het volgend schooljaar één nieuwe naam gaan gelden. De Doefmat en De Dijk, twee verschillende onderwijsvormen en culturen, trekken vanaf augustus/september samen op.
Het is een gevoel onderwerp in de wijk. Geen wonder, ouders die hun kind aan een school toevertrouwen willen veiligheid en zekerheid, dit naast de vorm van onderwijs die ze het beste achten voor hun kind(eren). Dat de Doefmat en De Dijk (moeten) gaan fuseren, staat al een half jaar vast. Het gonsde de laatste weken door de wijk: 'De Dijk wordt de locatie waar de gefuseerde scholen een doorstart gaan maken.'
In verband met de gevoeligheid ligt er een afspraak tussen ondergetekende en directeur Han van der Vlist om pas iets wereldkundig te maken nadat het intern op beide scholen is doorgesproken. Vanmiddag werd de vraag aan van der Vlist gesteld of het waar is dat beide scholen gaan samenvoegen in de locatie van de Dijk aan de Wibenaheerd. "Ja, dat klopt. De medezeggenschapsraad (mr) van de Doefmat heeft toestemming gegeven. De mr van de Dijk is nog in overleg, dat proces loopt nog. Alle ouders zijn al ingelicht, dus publiceer dat maar."

Vanaf 1 augustus zal de nieuwe Beijumer school een feit zijn. De tijd dringt, er zijn nog twee werkbare maanden, en dan dient de zomervakantie zich reeds aan. Tot de vakantie zal nog het nodige besproken en onderhandeld moeten worden. De onderwerpen laten zich raden, er zijn twee directeuren, de nodige leerkrachten, verschillende culturen en onderwijsrichtingen. Lastige processen.

Er liggen ook kansen. De nieuwe school zal zeker niet te maken krijgen met een mager leerlingenaantal. De fusie wordt door volwassen mensen begeleidt en doorgesproken. Voorbij de emoties en de pijn van het onzekere en het loslaten van het oude vertrouwde, kan er een stevige nieuwe school uitrollen. Een bloeiende school in Beijum Oost, waar de betrokken en ouders en onderwijspersoneel uiteindelijk content mee kunnen zijn. Waar kinderen tot hun recht komen en goed onderwijs zullen ontvangen.
Maar het zal allemaal nog wat voeten in aarde hebben. De realiteit kan weerbarstig zijn.
Als er meer nieuws is over de fusie der beide scholen kunt u dat op Beijumnieuws lezen.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

En hoe gaat het nu verder met dat Froukemaheerd speelplein voor de buurt samen met de schooljeugd? Noodlokalen zorgen voor halvering van de speeltuin. Die notabene met wijkbudget van het wijkteam lokaal akkoord wonen is aangelegd. Net als de verdwenen jeu de boules baan van Innersdijk. Wijkteam heeft wat uit te leggen inmiddels.

Kees Huizenga zei

Wat gebeurt er in augustus 2014 met buurtcentrum Het Heerdenhoes? In dit buurtcentrum vindt buitenschoolse opvang plaats (BSO). Als De Doefmat wordt gesloten, verliest Het Heerdenhoes een belangrijke functie. Voor de wijk Beijum zal dit een smartelijke aderlating zijn. Een school en een verbonden buurtcentrum zorgen voor de nodige sociale samenhang in de wijk.

Zie verder: http://nl.wikipedia.org/wiki/Buitenschoolse_opvang