zondag 14 april 2013

AMKEMAKOEPEL DICHT DOOR GERUZIEEen Beijumer die in verband met dit bericht  liever niet met z'n naam op het web gaat stuurde onderstaand bericht op. Gedoe en gedonder in de wijk beperkt zich niet tot 'gewone' volwassen mensen. De Beijumers op hoge(re) leeftijd kunnen er ook wat van. Dé recreatieruimte voor deze doelgroep sluit een half jaar de deuren. De sfeer is er compleet verziekt. Er waren zelfs klachten over onveiligheid en bedreigingen. Foto's zijn van ondergetekende, de inzender stuurde deze tekst:
Amkemakoepel dicht voor ruziënde bejaarden
Recreatieruimte Amkemakoepel sluit per 15 april 2013 voor een half jaar. Verhuurder Patrimonium rekent erop dat de bewoners in deze periode de problemen die er (al heel erg lang) zijn zullen oplossen. Kern van het probleem is: wie heeft het voor het zeggen in de programmering en beheer van de recreatieruimte. Hulp aan de flatbewoners van Woningstichting Patrimonium  (de heer de Vries)  noch Welzijnsstichting Stiel (mevrouw den Haring) heeft tot vandaag geen positieve oplossing kunnen brengen. Omdat de woonsfeer de laatste tijd aanzienlijk verslechterd, er klachten zijn over onveiligheid en er zelfs melding is gedaan van bedreiging heeft de directie van verhuurder Patrimonium het harde besluit van sluiting moeten nemen. Er komen nieuwe sloten op de deur. De woningstichting verwijst bewoners voor gebruik van ruimtes voor hun koffie-ochtend, thema-bijeenkomst, spelletjes- en brei-ontmoetingen en biljart naar de buurthuizen in de wijk. 
Patrimonium bekijkt samen met anderen of er nog toekomst is voor de recreatieruimte; mogelijk in onafhankelijk beheer. Ook gaat men aan de slag met de onderlinge verhoudingen tussen bewoners middels gesprekken onder leiding van Sociaal Team Beijum.


Naschrift Johan Fehrmann: Ik had afgelopen donderdagochtend een afspraak met iemand die actief is in de Amkemakoepel. De betrokkene zou meer informatie willen verstrekken. Echter de persoon kwam niet opdagen. Mocht iemand meer willen vertellen: Beijumnieuws@online.nl

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Gaan deze ontspoorde groep bejaarden, de buurthuizen ook nog onveilig maken ???

Anoniem zei

Jammer dat mensen tot op hoge leeftijd door kunnen gaan met machtsspelletjes .

Alie zei

Dit is al jaren aan de gang. Ik kom geregeld op bezoek bij een dame in de flat, zei roept al jaren dat er een onafhankelijke beheerder op moet, maar luistert er iemand?? Zij vind dat het Patrimonium jammerlijk gefaald heeft op dit en andere gebieden, er is altijd wel wat. Mevrouw bemoeit zich er maar niet meer mee, helpt toch niks..

Anoniem zei

Wie is die beheerder eigenlijk ?
Zal een googelen .