zondag 14 april 2013

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (143)


Vorige week stond er op Beijumnieuws een foto van een vroege sterhyacint, één van de ongeveer 90 soorten sterhyacinten. Afgelopen week zag ik nog twee andere sterhyacinten, een groter exemplaar met zo te zien slechts één bloemetje per bol en deze kleine sterhyacint met meerdere bloemetjes. De variatie bij de sterhyacinten is groot. Zowel het aantal stengels per bol als het aantal bloemetjes op een stengel is verschillend. Afgelopen maandag maakte ik de bovenste foto en de onderste een dag later. Er zit dus slechts een dag tussen, maar het (tijd-)verschil is duidelijk te zien.

Bij de bladvorming van struiken en bomen gaat het echter “iets” trager. De afgelopen maand fotografeerde ik meerdere keren dezelfde knop van de Gelderse roos. In een maand tijd is de bladknop nauwelijks gegroeid, maar met de stijging van de temperatuur zal dat waarschijnlijk snel veranderen.

Bij de krokussen en de helleborus zag ik slechts enkele honingbijen en ook bij de bijenstal was het nog redelijk rustig. Vlinders zag ik deze keer niet, vooral de al maandenlange (schijnbare) totale afwezigheid van nachtvlinders is opvallend. Wel nadrukkelijk aanwezig waren de aardhommels. Op een walletje zag ik er een stuk of tien zich opwarmen in de zon. Het waren ongetwijfeld jonge, bevruchte koninginnen. Alle andere hommels zijn in de herfst overleden. De koninginnen hebben een geschikte plek voor de overwintering gezocht, dat doen ze in zelf gegraven tunneltjes van 5 tot 10 cm diep. De koninginnetjes produceren glycerine en dat beschermt ze tegen de vorming van ijskristallen in het lichaam. Toch sterft het overgrote deel van de koninginnen in de winter, niet door de kou maar doordat ze de honingvoorraad in hun maag te snel verbruiken waardoor ze verzwakken en sterven voordat het weer lente is. Wanneer de grond weer opwarmt komen de koninginnen, die de winter hebben overleefd, uit hun tunneltjes en gaan op zoek naar voedsel en een plek om een nest te bouwen. In het vroege voorjaar vliegen de hommels op de dan bloeiende krokussen, sneeuwklokjes en wilgen.

Foto + tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: