woensdag 10 april 2013

DE STEKKER MOT TER NAIT UUT!!! (Grunninger Sproak!)

 De Grunninger toal en kultuur mott'n nait verdien'n. Gruwelek, dat Hollandse gekwak in de straot'n van stad.  Kin dat ook aan's?! Twij Beijumers  goan met hun theoaterploug in de teeg'naanvoal: Mot de stekker der soms uut? Uut de Grunninger toal? Herman Hofstra en Hichem Bouakaz woon'n in Beijum en ze goan met 'n ploug 'n theoaterveurstell'n speull'n dij in de Grunninger Sproak opvoert wordt. In't Grunnings natuurlek! Mörnoav'nd is de première van 't stuk. Op de site van de GrunningerSproak stait:
11, 12, 13 en 18, 19, 20 april 2013  20.30 uur
Stekker der oet’
Herman en Hilda Hofstra met Hichem Bouakaz
n Specioale veurstellen over t raailen en zaailen van de Grunneger Sproak. Over t verleden, t heden en de toukomst en benoam over t aigen theoatergebaauw, het Der Aa-theater. De Grunneger Sproak het n aibals riek verleden mit meer as twijdoezend leden in de veurege aiw. Sunt dij tied is der n bult veraanderd, mor t gebaauw staait der nog aaltied in (v)olle glorie.

‘Stekker der oet’ nemt joe nait allain mit noar t verleden, mor ook noar n meugelke toukomst van dit theoater. n Duustere toukomst zo liekt t wel.
t Gebaauw zel sloten worden. Op de leste dag in t theoater mout beheerder Schulten ofschaaid nemen van t verleden en hai is baang veur de dag van mörgen.

Aans as de titel dut vermouden wil de Grunneger Sproak mit dizze veurstellen t Grunnegstoaleg volkstheoater nij leven inbloazen.
Elk ind kin ja t begun van wat nijs wezen….. Dus: Stekker mout der weer in!

Entree € 10,--. Donateurs en CJP € 8,--. 
Locoatie: AA-theoater, AA-kerkstroade 11 in de stad. Veur Hollanders: weest welkom in het AA-Theater, AA-Kerkhof 11.
Bekiek ook de video, mokt deur Hilda Hofstra. Heur man Herman en Hichem word'n ondervroagt deur Johan Fehrmann


Geen opmerkingen: