zondag 28 augustus 2016

SCHOOLGEBOUW EXPEDITIE HEEFT (TIJDELIJKE?) WOONFUNCTIE

Dit was tot twee maanden geleden nog een klaslokaal

"We hebben deze woonruimte via Carex gehuurd. Geen idee hoe lang het gaat duren, maar het is wel een mooie grote ruimte."

Een bewoner van de nog maar een paar jaar oude en sinds juli leegstaande  schoolgebouw Expeditie aan de Wibenaheerd leidde de Beijumblogger onlangs rond door het gebouw. Nou ja, rondleiding, ondergetekende is meermaals in het gebouw geweest, het was meer een rondleiding om lokalen te bekijken waar in plaats van schoolbanken/stoelen en een schoolbord nu huisraad staat. Een koelkast, droogrekje, wasmachine, droger. Een douche.

Het schoolgebouw werd bijna zes jaar geleden geopend en werd Montessorischool de Dijk genoemd. Drie jaar geleden werd het omgetoverd tot de Expeditie, de fusieschool van Doefmat en de Dijk. Het karakteristieke schoolgebouw stond vijf jaar geleden in de top tien van mooiste gebouwen in Nederland, zie hier.

Das war einmal. Om over kapitaalvernietiging te praten....Terug naar het hier en nu.

De blogger mocht ook even een slaapkamer bekijken, begrijpelijk mocht die niet op de foto worden gezet (privé).

Is er wel met de buurt gecommuniceerd over dat het voormalige Expeditie-gebouw een (tijdelijke) woonfunctie krijgt? Omwonende Anna Riemersma verbaast zich erover: "Eigenaar O2G2 heeft nadrukkelijk gezegd dat de school tot augustus 2017 een schoolfunctie zou blijven behouden, dat het nu toch bewoond wordt is niet volgens de afspraak."

Carex is bekend geworden in Beijum omdat het de afgelopen jaren woonruimte in de leeggekomen Doefmat (nu WIJ-Beijum) heeft verhuurd, zie nog eens dit bericht.

Hoe lang de tijdelijke (?) verhuur als woonruimte van de voormalige school gaat duren, is de blogger niet bekend.

Voor de wederhoor legt hij deze vraag neer bij O2G2 en bij Carex.
Wordt als het goed is, mits de genoemde organisaties informatie willen verschaffen, vervolgd.

Foto's, we zien een douche, een wasmachine en droger en een kapstok met kleren van een gezin die in het schoolgebouw is neergestreken.

Op deze zondagmiddag 28 augustus, staat de deur van de school richting speelplein open. In de school woonachtige kinderen spelen buiten. Ze hebben een groot en duur aangelegde avonturenspeelplein voor zichzelf...(in juni 2010 geopend, zie hier)

Update 29/8: 12.45; Carex reageerde als volgt: CareX is door O2G2 gevraagd om tijdelijk op deze school te passen, dit doen wij door er tijdelijk bewoners in te huisvesten.
Leegstand is zonde, zo wordt het pand in de tussentijd nuttig gebruikt. Deze periode van tijdelijke bewoning is eerst voor 4 maanden, hoe lang het uiteindelijk gaat duren hangt af van de plannen die de eigenaar, O2G2, met het pand heeft.
Voor deze vraag moet je dus bij hen aankloppen. Carex zorgt in die periode voor een goed en nuttig gebruik van het pand, geen vandalisme en verloedering er om heen en een goede inpassing in de buurt.

Geen opmerkingen: