woensdag 31 augustus 2016

OP 10 SEPTEMBER BRUISEND BEIJUM


Het einde van de zomer nadert en de traditionele 'Uitmarkt' van Beijum komt naderbij. Op zaterdag tien september presenteren verschillende organisaties in de wijk zich op meerdere locaties. Kleurrijk Bruisend Beijum.

In het verleden werd Bruisend Beijum wel eens op één locatie gehouden, dan weer op meerdere locaties en een andere keer een paar dagen achtereen.

Dit jaar (2016) is gekozen voor de formule van een dag op meerdere locaties.

De buurtcentra Kleihorn, Heerdenhoes en Trefpunt openen op de tweede zaterdag in september hun deuren. Leger des Heils-centrum en voormalig Amkemakoepel, Bij Bosshardt, doet mee en de nieuwe kringloopwinkel aan de Claremaheerd is die dag ook open.

Een medewerker van de Buurthuizen in Beijum: "De organisaties die zich die dag gaan presenteren, zullen dat zoveel mogelijk doen in of bij het buurthuis waar ze normaal gesproken al actief zijn."

Archieffoto Bruisend Beijum
Net als vorig jaar zal een dezer dagen een Bruisend Beijum-glossy bij Beijumers op de deurmat vallen.
Een moedige (en waarschijnlijk commercieel aantrekkelijke) poging om de papieren nieuws- en informatievoorziening in Beijum terug te brengen. Het zal het nooit meer winnen van internet (vorig jaar werd de blogger benadert of hij even wilde publiceren dat een programma-onderdeel van Bruisend Beijum, aangekondigd in de glossy, was uitgevallen), maar dat neemt niet weg dat sommige mensen behoefte hebben aan papieren 'nieuws.' Papier is traag en loopt achter 'de feiten aan.' Internet is razendsnel en heeft een groter bereik (er komen vast ook mensen uit de Hunze en Zuidwolde op Bruisend Beijum af).

Vandaag valt wijkkrant de Beijumer bij iedereen in Beijum in de bus. De nieuwe wijkgids binnenkort ook. Maar dat terzijde. Het Bruisend Beijum magazine ook een dezer dagen.

Lees vooral het komende Bruisend Beijum-magazine inclusief programma voor BB-2016.

De Beijumblogger zal via internet zoveel mogelijk verslag doen en eventuele updates verzorgen.

Papier en internet kunnen in de grootste wijk van Groningen prima hand in hand gaan....

Geen opmerkingen: