dinsdag 8 januari 2019

'ONDERZOEK NAAR MOGELIJKHEDEN VOOR WONINGBOUW' (Wij-gebouw, Heerdenhoes)


In dit zojuist begonnen jaar 2019 krijgen de verhuizingen van WIJ-Beijum en de Buurthuizen Heerdenhoes en Kleihorn naar het nieuwe gebouw op het Innersdijk-terrein hun beslag. Waarschijnlijk gaat dat eind februari begin februari gebeuren. In het nieuwe gebouw worden ook seniorenwoningen betrokken en gaan bewoners van De Zijlen op de twee bovenste verdiepingen in appartementen wonen.

Maar wat gaat er nou gebeuren met het karakteristieke rode gebouw aan de Isebrandtsheerd?
Zie afbeelding rechts.

Tot 2013 zat basisschool de Doefmat in het gebouw. Daarna deed het gebouw een jaartje dienst als anti-kraak
Half 2015 werd bekend dat WIJ van het Gezondheidscentrum naar het gebouw zou gaan verhuizen, zie nog eens dit bericht
Om het gebouw daarvoor in orde te brengen werd een half miljoentje gespendeerd.

Bovenstaande brief werd twee weken geleden bij omwonenden bezorgd.
In eerste instantie komt er na de ontruiming van het pand eerst weer een anti-kraak in (bewoning).

En er gaat een onderzoek komen naar de mogelijkheden voor woningbouw op deze locatie. Staat in de brief.

De Gebouwendans in Beijum blijft verbazen. Een gedeelte van het Gezondheidscentrum staat leeg.
In het meer dan een miljoen euro kostende school De Dijk kwam in eerste instantie een fusie-school
Sinds ruim twee jaar heeft dit peperdure gebouw een anti kraak-bewoning
Wat te denken van De Wegwijzer op Plein Oost waar nauwelijks nog leven in zit (behoudens de bieb)?

Wat gaat er straks met de Kleihorn gebeuren als ook dat naar het Innersdijk-terrein over gaat?

Nog even over de brief. Een ambtelijke brief, zonder veel feeling met de wijk. Er staat bijvoorbeeld .....een nieuw gebouw aan het Winkelplein Oost in Beijum.

Hoe kun je nou een plein een winkelplein noemen als er zegge en schrijven één winkel staat?

4 opmerkingen:

Marleen zei

Lees ook eens De Beijumer van december! Op pagina 4 staat een artikel 'Bouwen voor ouderen aan de Isebrandtsheerd?'. Ondertitel 'Nog geen antwoord op veel vragen'. Het artikel is op basis van een interview met gebiedsmanager Minetta Koornstra. Ook staat er in het kader informatie over wat er gaat gebeuren met de andere locaties.

Kees Huizenga zei

Op 24 augustus 2018 had ik een telefoongesprek met een bewoonster van de Fossemaheerd, werkzaam bij de vakbond Zorg & Welzijn van de FNV. Zij deelde mij mede dat op het grondgebied van De Doefmat-Het Heerdenhoes bijna zeker ouderenhuisvesting komt. Sterker nog: zij wist mij te vertellen dat er op deze locatie zeer waarschijnlijk hoogbouw komt.

Bovengenoemde brief van mevrouw Koornstra d.d. 17 december 2018 heb ik niet ontvangen als nabije Isebrandtsheerder. Het gaat om gemeentelijke informatie.

In de door mij op 7 januari 2019 wel ontvangen folder van de projectleider Wijkvernieuwing Beijum, de heer Roelof Otten, lees ik niets over mogelijke ouderenhuisvesting op de Doefmat/Heerdenhoes-locatie. De vraag is of de bewoners van Beijum door de gemeente serieus worden genomen.

Het grondgebied van De Doefmat plus Het Heerdenhoes heeft een maatschappelijke bestemming. Voor woningbouw op deze locatie moet het Bestemmingsplan Beijum gewijzigd worden. Mevrouw Koornstra zwijgt hierover in De Beijumer van december 2018. Idem dito de gemeentelijke folder met betrekking tot de Start Wijkvernieuwing Beijum op 18 januari 2019 in Het Heerdenhoes. Waarvan melding.

Eerst gaat de architect aan de gang! De bewoners mogen dus niets zeggen over hoogbouw, die zeer waarschijnlijk niet harmonieert met de directe woonomgeving.

Marleen zei

Toch nog maar dat artikel een keertje opnieuw lezen, Kees. Een van de laatste zinnen is : "En uiteraard is de inbreng van bewoners hierbij belangrijk."

Je kunt ook op 18 januari mee komen praten. Een van de onderwerpen is "Ouder worden in Beijum".

Lees ook het Wijkvernieuwingsplan Beijum. Staat gewoon op de site van de gemeente.

Kees Huizenga zei

Dag Marleen van Leeuwen,

De Beijumers mogen meepraten over “de omgeving” van het nieuwe ouderencentrum aan de Isebrandtsheerd, nadat de architect een gebouw heeft ontworpen. Dus de (groene) aankleding rondom deze hoogbouw. Lees maar het einde van de tweede kolom op p. 4 van De Beijumer van december 2018. Of moet ik integraal citeren?