vrijdag 18 januari 2019

DRUKBEZOCHTE SOEP- EN INSPRAAKAVOND WIJKVERNIEUWING BEIJUM"We gaan het samen doen met bewoners van Beijum, we gaan samen aan de slag, dus bewoners en professionals gaan samen met de gemeente en woningcorporaties aan de slag met Wijkvernieuwing Beijum. We gaan samen plannen maken, we gaan in gesprek met elkaar, luisteren, ideeën, wensen en opmerkingen, en daarna gaan we het uitvoeren, gaan we het doen."

Het klonk allemaal heel positief tijdens de aftrap van de bijeenkomst van Beijum Bruist-Wijkvernieuwing einde van de middag in het Heerdenhoes.

Wat ook heel positief was, er kwamen tweehonderd mensen op de bijeenkomst af. Dat waren er dusdanig veel dat sommige mensen niet meer naar binnen konden.
Zie eerst nog eens de uitnodiging voor de avond die in de eerste week van dit nog jonge jaar verspreid werd.

Samen eten en daarna bespreken hoe de wijk nog prettiger bewoonbaar zou gaan kunnen wonen.
Terzijde, in verband met de grote opkomst en ook in verband met de logistiek (hoe doen we dat) werd de maaltijd vervangen door een bordje smakelijke soep met stokbrood. Je kunt geen tweehonderd etende mensen aan tafel zetten in het Heerdenhoes.

De avond, eigenlijk middag, kwart over vijf, werd afgetrapt door projectleider Wijkvernieuwing Beijum, Roelof Otten, Minetta Koornstra, gebiedsmanager Stadsdeel Oost en Miekel van der Zande, communicatieadviseur namens de gemeente Groningen.

In hun openingstoespraken roemden ze Beijum. Wat is de kracht van de wijk? Bewoners wonen er met plezier en willen er oud worden. Er zijn veel actieve bewoners, er is veel groen en er is een ruime aanbod van voorzieningen, zoals winkels, scholen en zorg en welzijnsinstellingen.

De soep met stokbrood ging er goed in
Drukte...
Maar er werden ook kwetsbaarheden benoemd, er zijn kwetsbare bewoners, er heerst gedeeltelijke armoede en werkloosheid en er is te weinig aandacht voor de jeugd. De openbare ruimte verouderd, de pleinen bij Oost en West hebben weinig uitstraling en er zijn onvoldoende geschikte woningen voor ouderen. En ook, het komt steeds weer terug, het slechte imago van Beijum kwam bovendrijven. Otten: "Daar gaan we iets aan doen."

Dat laatste had iets hoogmis-achtigs, de rest van de stad gaat heus niet anders naar Beijum kijken omdat hier leuke plannen worden bedacht.

Wat wilden alle aanwezigen met elkaar bereiken?

Een aantrekkelijke en veilige wijk, veel bewonersinitiatieven en meer zeggenschap voor dezelfde bewoners, minder armoede en meer gebruik maken van talenten in de wijk en meer bedrijvigheid.

Het werd bijna jubelend: we willen een ongedeelde en inclusieve wijk.

De lat werd hoog gelegd, zogezegd.

Wat ook bereikt moet worden, kansen voor kinderen in de wijk, kinderen groeien op in een gezonde leefomgeving, een goede balans tussen kwetsbare en krachtige bewoners en doel: ouderen blijven in de wijk wonen.

Het genoemde drietal professionals was niet alleen aan het woord, er was ook mogelijkheid om vragen te stellen, of suggesties te doen.

Zou het creëren van hofjes voor ouderen in de wijk een optie kunnen zijn?
Staat het thema eenzaamheid in de wijk ook op de agenda?
Een gehandicapte: "Het zou prettig zijn als de hele wijk ook voor ons bereikbaar zou zijn."

En ook, belangrijk voor de zomermaanden die ongetwijfeld weer zullen komen: "Is het mogelijk om een fontein in het Zilvermeer te plaatsen zodat we een keer een hele zomer van deze (kardinger)plas kunnen gaan genieten zonder dat er blauwalg op gaat treden? En voor mijn vrouw met een beperking zou het prettig zijn als je via een trapje het water in en uit zou kunnen gaan."

Een criticaster over de avond: "En wat hebben wij nou echt in te brengen?"

Voordat de soep werd opgediend werd nog een lieftallig promo-filmpje over Beijum vertoond.

Op een der rechts geplaatste foto's ziet u de maakster ervan. Astrid van der Wis is haar naam, u ziet haar staan naast kleurrijk Beijumse Marie-Josée (met gekleurde 'toren' op haar hoofd..

Op een der linker afbeeldingen ziet u een tekening die een tekenares over de avond aan het maken was. Naam van de dame is even ontschoten.

De soep ging er klaarblijkelijk goed in, in verband met de drukte liep dit pauze-gedeelte een beetje uit. De blogger verliet het pand en een aanwezige fluisterde hem in het oor: "Schrijf je even een kritisch stuk? Deze plannen circuleren al vijf jaar, dit is een farce."

Na de soep gingen de aanwezigen (minus die alleen voor de soep kwamen) in groepjes uiteen om thema's te bespreken.
* Een aantrekkelijke en veilige buurt.
* Gezond, veilig en kansrijk opgroeien.
*Ouder worden in Beijum
* iedereen kan meedoen.
In verband met de hoge opkomst werd ook het punt Algemeen ingevoerd als gespreksthema voor een groep aanwezigen.

Zie de onderste afbeeldingen links en rechts.
Even aandacht voor onderstaande afbeelding. Een oude bekende keerde even terug naar Beijum, en ze leidde een der genoemde themagroepen.

Mariëlle Reneman was halverwege het eerste  decennium van deze eeuw betrokken bij wat toen heette Sociale Wijkvernieuwing in Beijum, zie haar nog een op de foto linksonder in dit bericht staan

De blogger verliet het pand en een vertrekkende aanwezige klampte hem aan. "Weet u mijnheer, als er geen soep met broodjes zou zijn aangeboden, dan waren er denk ik een derde of een kwart van de nu aanwezigen op de avond afgekomen."

Wie zal het zeggen. Alles cynisch benaderen geeft geen pas. Al te naïef ook niet.
Was het een hoogmis in het Heerdenhoes? Een avond die concrete vruchten af gaat werpen?

De toekomst zal het leren.

(Video beneden, er werd een mooie promo-video over Beijum getoond. Maar die van Hilda Hofstra, ruim tien jaar geleden, mag er ook zijn).


Geen opmerkingen: