zondag 13 januari 2019

PROTESTANTE GEMEENTE GRONINGEN NEEMT AFSTAND VAN 'NASHVILLE'"Er brand vandaag naast de Paaskaars ook een Regenboogkaars in De Bron."


Beijumer Koos Meisner zit in het dagelijks bestuur van PKN-Groningen.


Naast bovenstaande mededeling stuurde hij namens de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) en dominee René de Reuver ook een reactie op n.a.v. de Nashville verklaring, die de afgelopen week voor veel beroering zorgde


Reactie PGG op de Nashville verklaring:


De Protestantse Gemeente Groningen (deProtestantse Kerk Nederland in de stad Groningen) onderschrijft volledig de onderstaande reactie van de landelijke PKN.

Verder is de PGG bijzonder blij met het interview dat het Dagblad van het Noorden had met Ds. Ynte de Groot de vorige voorzitter van de PGG.*** (zie beneden)
De PGG kan zich goed vinden in zijn reactie op de Nashville verklaring.
Tussen de regels door wijst hij er in het interview fijntjes op, hoe kort geleden het nog maar is, dat voor de wet trouwen in de burgerlijke gemeente Groningen mogelijk werd.
De PGG ging hierin de Gemeente Groningen zelfs voor!
Wij willen benadrukken dat mensen van elke seksuele geaardheid of levensverbintenis niet alleen welkom zijn, maar reeds lang aan ons kerkelijke leven volwaardig deelnemen.
E.M. Meisner, preses PGG:
De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.
Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.

In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.

Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.

Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.


Ds. René de Reuver, scriba generale synode PKN
*** Uit genoemde interview, van journaliste Lieke van den Krommenacker:


„Wij ontkennen dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoureuze relatie. Wij ontkennen ook dat het huwelijk een louter menselijk contract is in plaats van een verbond gesloten voor God.” De Groot, die predikant was in Warffum, Assen en Groningen, is er de man niet naar zich stemverheffend op te winden. Maar deze passage doet hem toch even het hoofd schudden. „De vuiligheid die ze hier suggereren. Alsof er ook hele groepen zijn die vinden dat je maar met zijn 38-en moet kunnen trouwen. Wat een flauwekul. Het gaat er om dat we met zorg met elkaar omgaan en elkaar niet beschadigen.”

1 opmerking:

Henk Kamminga zei

Ik had uiteraard niks anders verwacht van DE BRON. 👍