zondag 6 januari 2019

EEN UITNODIGING VOOR START WIJKVERNIEUWING BEIJUM


Weest allen welkom op 18 januari. Het inclusieve heerlijke en kleurrijke buffet staat voor u klaar.

Huis aan huis verspreid in Beijum. Beijum Bruist. Of moet het bruisen? Zie afbeelding boven.

Uit de flyer:
Samen willen we werken aan een beter Beijum.
Een Beijum klaar voor de toekomst.
Een Beijum dat Bruist?

Daaronder de logo's van de Gemeente Groningen, de Huismeesters, Patrimonium, Nijestee, WIJ-Beijum en de BOB.
In de glossy folder staat waar mensen op de 18e over mee mogen praten.

Over een aantrekkelijke en veilige buurt.
Over gezond, veilig en kansgroep opgroeien.
Over ouder worden in Beijum.
En over dat iedereen mag meedoen.

Je kunt de flyer en de uitnodiging op meerdere niveaus duiden.

Wat leuk, wat constructief en hoe fijn dat we als Beijumers over (de invulling van) onze wijk mogen meebeslissen.
Of, mensen, wat een doorzichtige pr en propaganda, ter ere van de organisaties die zich graag willen profileren en promoten.

De lezer moet zijn of haar eigen mening maar vormen omtrent deze uitnodiging.
Integer? Zie ons een met onze zelfbevrediging promotie?

Hoe dan ook, een gratis maaltijd moet Beijumers klaarblijkelijk lokken, net als tijdens een politiek café op 1 november in het Heerdenhoes, waar politieke kopstukken uit Stad onlangs bijeenkwamen (voor de gemeenteraadsverkiezingen).

De door ingekochte 'liefde' en betrokkenheid van de Beijumers gaat door de maag.

Laten we het daar maar op houden.

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Gistermiddag stuurde ik onderstaande e-mail naar de heer Roelof Otten, de projectleider Wijkvernieuwing Beijum:


Onderwerp: De uitnodiging voor Start Wijkvernieuwing Beijum op 18 januari 2019


Geachte heer Otten,


Afgelopen maandag kreeg ik een huis-aan-huis-folder van de gemeente Groningen in mijn brievenbus. Heel goed.

Op 18 januari 2019 is er in Het Heerdenhoes een thema-avond over “Beijum Bruist”.

Ik citeer: “Uitnodiging Start Wijkvernieuwing Beijum”.

Dit citaat wekt de suggestie dat de Wijkvernieuwing van Beijum reeds is vastgesteld. Er wordt een “toelichting” op dit plan gegeven.
Dit, terwijl ik nimmer een uitnodiging heb gehad om mijn mening te uiten over “Wijkvernieuwing 3.0”. Tijdens de inspraakfase.
Zie de Groninger Gezinsbode van 24 januari 2018.

In de wijkkrant De Beijumer heb ik in 2018 geen schriftelijke uitnodiging gezien om mee te doen aan de wettelijke inspraak inzake de wijkvernieuwing van Beijum.

Hetzelfde is mij overkomen met de derde fase van de upgrading van De Groene Long in de toenmalige Beijumkrant (er was een Klankbordgroep Groene Long met Theo Smit als altijd aanwezige scharnier).

Van de Klankbordgroep Wijkvernieuwing Beijum heb ik nooit een publieke verantwoording gezien. Ook niet op de BOB-pagina in De Beijumer.

Waarom wel een huis-aan-huis-uitnodiging voor de start van de (sociale) wijkvernieuwing van Beijum? Waarom niet van de wettelijke inspraak?

Wat is de status van de wijkvergadering van 18 januari 2019?
Wat is het doel van deze bijeenkomst? Pure voorlichting? Is het doel tevens om informeel te brainstormen of ook plannen maken met vervolgbijeenkomsten?
Gaat het om Sociale Wijkvernieuwing en nieuwe sociale netwerken?
Wordt van de bijeenkomst van 18 jan. 2019 een uitgebreid verslag gemaakt?

Wat heeft de gemeente Groningen gedaan met de input tijdens de matig bezochte Braderij op Plein Oost d.d. 30 juni 2018?
Zie uw bijdrage in de gemeentelijke Nieuwsbrief van juni 2018 over duurzaamheid en de bijdrage van mevrouw Hiske Wiggers over Kardinge.

Kan ik nog praten over de noodzaak van Buitenfitness Beijum? Door het toenmalig bestuur van de BOB (met name John Veldman) enorm gefrustreerd binnen de toenmalige NLA-beheergroep Beijum. Voor ouderen is Buitenfitness heel belangrijk.

Vanmiddag sprak ik met mevrouw Hiske Wiggers over Buitenfitness Beijum. En de uitstekende website van Buitenfitness Beijum.
Zie: http://buitenfitnessbeijum.nl/

Zie tevens: https://os-groningen.nl/wp-content/uploads/rapport/beijum_draagvlakonderzoek.pdf
(als statistisch betrouwbaar bevonden door het Bureau Onderzoek & Statistiek van de gemeente Groningen)

Met name: http://buitenfitnessbeijum.nl/wp-content/uploads/2017/01/Monitoring-projecten-Bewegende-stad.pdf

Mevrouw Wiggers beloofde mij om een afspraak te regelen met een gemeentelijke ambtenaar, die over sportzaken gaat.


Gistermiddag heb ik twee keren ingesproken bij mevrouw Barbara Ligtenberg, stadsdeelsecretaris van Stadsdeel Oost. Ik ben vandaag niet teruggebeld.
Zie de vetgedrukte zinnen (boven).


Ik wil op 18 januari aanstaande best komen, maar die gesprekken moeten m.i. niet vrijblijvend zijn.
Waarom is gekozen voor een vrijdagavond? Heel lastig voor gezinnen met jonge kinderen.


P.S.: van een bewoonster van de Fossemaheerd hoorde ik medio 2018 dat er op het terrein van De Doefmat/Het Heerdenhoes een complex voor ouderenhuisvesting komt. Hopelijk niet al te hoog. Vanwege de harmonie met de directe woonomgeving. Is dit juist? Staat deze hoogbouw in het Wijkvernieuwingsplan van Beijum? Kan hierover met de buurt gecommuniceerd worden?Graag uw reactie.


Met vriendelijke groet,

Kees Huizenga