zondag 20 januari 2019

'WIJKVERNIEUWING BEIJUM IS EEN BLANK FEESTJE' (Winkelplein Oost?)


'Geen discussie over mogelijk, de openbare ruimte in Beijum is aan vernieuwing toe en de winkelpleinen hebben weinig uitstraling.'

Ving de Beijumblogger vrijdagavond op, door projectleider Otten uitgesproken, tijdens de wijkvernieuwings-avond in het Heerdenhoes (die verrassend goed  werd en wordt bekeken in Beijum-Stad en Ommelanden).


Eerst nog even, de blogger was vergeten te benoemen dat tijdens deze avond een zeer jonge dame vanuit het publiek opperde om "Een app-groep voor jongeren in de wijk aan te maken waar opbouwende voorstellen in kunnen worden gedaan." Waarvan akte.


Ook niet benoemd maar wel waar, was dat het aanwezige publiek vrijdagavond praktisch totaal blank en 45+ was. Hoe kan het dat de gekleurde medemensen uit Beijum niet aanwezig waren? Waar was/is hun betrokkenheid (gegeneraliseerd gezegd)? Honderddertig nationaliteiten in Beijum....Aanwezig, natte vingerwerk: 99%  blank en autochtoon.
Is wijkvernieuwing en/of wijkbijeenkomsten in multicultureel bijwonen overwegend een blank 45+ speeltje?

Onder het bericht van afgelopen vrijdag, zie bovenste link, staat een zeer rake reactie: 
 "Het is populair om te zeggen dat de kloof tussen burger en politiek verkleind moet worden en dan met dit soort initiatieven te komen om de burger mee te laten beslissen. Maar wat je altijd ziet is dat er maar één type burger meedoet: mondige, blanke 45-plussers."
https://nos.nl/artikel/2139789-burgerinspraak-is-vooral-feestje-voor-hogeropgeleiden.html

Kadertje links, getoond tijdens de avond en zie ook punt vier: winkelpleinen hebben weinig uitstraling.


Plein Oost is een mooiweer-plein (zomer 2018)
De blogger nam de twee foto's van Plein Oost die we zien gistermiddag. Zaterdagmiddag, het plein was totaal dood, geen publiek aanwezig.
Met terugwerkende kracht erkennen de (tekentafel)beleidsmakers van de gemeente Groningen in feite dat alle dure (honderdduizenden euro's) investering in Plein Oost tot nu toe niks hebben opgeleverd.

Winkelplein? Een paar weken geleden had de Beijumblogger een aardige discussie met iemand. Ondergetekende poneerde en poneert dat Plein Oost geen winkelplein genoemd mag worden met zegge en schrijve maar een aanwezige winkel (Aldi).
Nee, zei de 'opponent', alle aanwezige (bezorg) tokootjes zijn ook winkeltjes. Tja, de eettentjes gaan tegen drie uur in de middag los, met een beetje fantasie zou je kunnen stellen dat het op Winkelplein Beijum Oost elke avond koopavond is.

Drie keer per jaar een braderie op Plein Oost, zoals afgelopen najaar gaat, hoe goed bedoeld ook, geen verandering brengen wat betreft de levenloosheid van het plein.

De hoop voor Plein Oost is een beetje gevestigd op het gebouw dat op bovenstaande afbeelding op de achtergrond is te zien. Innersdijk-terrein.

Afbeelding links beneden, tijdens zinderende zomerdagen is het een (jeugdige) drukte van belang tussen de fonteintjes op het anders zo troosteloos lege 'winkelplein.' 

Moraal van dit verhaal, wijkvernieuwing Beijum is een blank 45+ feestje. En Plein Oost is (g)een winkelplein.

Geen opmerkingen: