vrijdag 18 januari 2019

VOGELS ZIJN GEK OP LEKKERE HAPJESZou er wat lekkers langs de Zuidwending liggen?

Dacht de blogger toen hij eergisteren over het bruggetje over genoemde kanaal fietste die de Froukemaheerd en de Munsterheerd met elkaar verbindt.

Links langs het kanaal fladderden een tiental vogels boven iets wat in de berm lag.

Ondergetekende stopte midden op de brug om een en ander beter in ogenschouw te kunnen nemen.

Deze stilstand zette onmiddellijk tientallen vogels in beweging, van grote en nabije afstand kwamen ze aangevlogen
Het kan niet anders of de witte gevleugelden dachten, als vogels al kunnen denken, vast dat er iemand brood uit een zak ging halen om in het water te gooien (of in de lucht ging gooien omdat broodgevers het zo leuk vinden als vogels stukjes brood al vliegend uit de lucht pikken),

Zie foto's links, rechts en helemaal beneden.

Op de foto rechts beneden zien we een zestal vogels verwachtingsvol in de startblokken staan, klaar om direct richting brood te vliegen.

Alleen, er kwam geen brood, de blogger kwam met lege handen.

De vogels bleven nog even hangen en ondergetekende ging kijken wat er nou voor lekkers langs het kanaal lag.

Zie foto linksboven, een opengescheurde zak met gedeeltelijk eetbare inhoud deed dienst als openlucht -vogelsnackbar.


Geen opmerkingen: