zondag 13 januari 2019

VERBINDEND BERICHT VANUIT DE BRON


"De Bron wil alle mensen, ongeacht hun geaardheid, welkom heten."

In het voorlaatste bericht op deze zondag berichtte Beijumnieuws dat er vandaag een regenboog-kaars zou branden in kerkelijk centrum De Bron aan de Bentismaheerd (achter basisschool de Heerdstee).

Terzijde, de opmaak van het bericht liet te wensen over, op de een of andere manier harmonieerden de ingezonden regels tekst niet qua lettergrootte.

Maar de boodsschap was helder vanuit de Protestante Kerken van Groningen.

Er werden foto's opgestuurd vanuit De Bron. Teveel om allemaal te publiceren.
Bij de foto's werd onderstaande tekst meegezonden.

Regenboogkaars brandt in eredienst.

In de eredienst op 13 januari 2019 van PKN De Bron brandde naast de paaskaars ook een regenboogkaars.

Hiermee onderstreept De Bron de verbondenheid met alle mensen die door de Nashville-
Verklaring worden buitengesloten.

De Bron maakt duidelijk dat zij nadrukkelijk deze verklaring afwijzen.

De Bron wil alle mensen, ongeacht hun geaardheid, welkom heten in het midden van de geloofsgemeenschap.

In de overtuiging dat de God, in wiens naam de gemeenschap bijeenkomt, elke verbintenis zegent die uit liefde tussen mensen wordt aangegaan.

Geen opmerkingen: