vrijdag 18 januari 2019

NOG STEEDS TREFKUNST IN HET TREFPUNT


Een vrolijke groep kunstenaressen komt om de zoveel tijd nog steeds samen in het Trefpunt.
Voor de gezelligheid, om  kunst-ontwikkelingen uit te wisselen, om plannen te bespreken. 
Om de twee weken in het Trefpunt. De bijeenkomsten worden Trefkunst genoemd.

Een jaar geleden stonden ze al een keer op Beijumnieuws, zie nog eens dit bericht

Aan het begin van dit decennium hadden de kunstenaars van Beijum een eigen onderkomen, Pand49 op Plein Oost.
Vier jaar geleden sloot het pand en waren de kunstenaars dakloos. Pardon, vijf jaar geleden.

Zes, zeven jaar geleden roerde de kunstenaars-community van Beijum zich sterk, denk aan het ophangen van verschillende kunstwerken aan gevels in Beijum, dit in het kader van Kleurwijk Beijum

Afgelopen zomer en begin voorjaar waren kunstenaars druk in de weer met het opvrolijken van elektra-kastjes in de wijk

Foto is halverwege deze week gemaakt. Wat voor plannen hebben de dames (waar blijven de heren?) nou weer uitgebroed? Gaan we ook in dit nog meer juist begonnen jaar 2019 weer concrete kunst-bijdragen in het straatbeeld van Beijum zien?

Geen opmerkingen: