woensdag 16 januari 2019

ER KOMEN TWEE TIJDELIJKE LOKALEN OP PLEIN DH CAMARASCHOOLDe meest noordelijk in Beijum gelegen basisschool doet het goed. Daar waar andere scholen de laatste jaren samenvoegden in verband met een leerlingentekort (Doefmat, Dijk, Expeditie), daar knapt de Dom Helder Camaraschool uit zijn voegen. Er gaan twee noodlokalen geplaatst geplaatst worden om nieuwe ruimte te creëren. Begin februari zullen die in gebruik worden genomen.

De Beijumblogger maakte eergisteren de foto's op het plein en directeur Joyce Mollema stuurde onderstaande tekst op.

De Dom Helder Camaraschool en SKSG breiden uit

Wat een bedrijvigheid op het schoolplein van de Dom Helder Camaraschool! 

Op het plein wordt hard gewerkt aan het aanleggen van de voorzieningen die nodig zijn om de twee tijdelijke lokalen die er gaan komen te voorzien van gas, water en licht. 

De laatste jaren knapte de school uit zijn voegen. Gelukkig kan met de ingebruikname van de tijdelijke lokalen weer ruimte geboden worden aan (nieuwe) kinderen op school en binnen de opvang. De wachtlijsten zijn dan overbodig. 

De school en SKSG hebben een intensieve samenwerking. Daarom zullen de tijdelijke lokalen gebruikt worden door school en de SKSG. Vanaf 4 februari verwachten we de lokalen in gebruik te kunnen nemen.

Geen opmerkingen: