woensdag 9 januari 2019

BEIJUMBORG (141)


Niet voor tere zieltjes bestemd….
Jullie zijn gewaarschuwd: dit is een gruwelijk verhaal. Dus lees het niet als je denkt dat je hier slecht van slaapt.
Het is zomer 1731, nog geen 300 jaar geleden dus. Op de kansel van de kerk in Oldekerk staat dominee Hendrik Karel van Byler, de dienst is met psalmgezang begonnen. Er wordt daarna gelezen uit de Heilige Schrifturen, en dominee begint dan met zijn preek. Hij verwijst naar de lezingen van vandaag: die kwamen onder meer uit het oudtestamentische boeken Genesis en Leviticus. Zijn stem verheft zich: hij houdt zijn gehoor voor hoe de Heere Heere denkt over de ‘Helse Boosheit of Grouwelyke Zonde van SODOMIE’, roept hel en verdoemenis uit over het kerkvolk, dat gedwee de hoofden buigt. Dominee schreeuwt het op het laatst uit!  Enkele leden van zijn gemeenten hebben zich volgens Van Byler schuldig gemaakt aan deze praktijken, en verdienen de zwaarste straf die daarvoor bestaat: de dood door het VUUR.
We schrijven enkele maanden later, het is 24 september 1731. Vanuit Niekerk en Faan vertrekken door paarden getrokken boerenkarren naar Zuidhorn. Op de karren staan of zitten 21 jongens en mannen: de jongste (Tamme Jans) is nog maar 15, de oudste (Gerrit Freerks) is 48. Een laatste kar vervoert het lijk van een man, dat aan het gezicht onttrokken wordt door een paardendeken. Het doel: 22 brandstapels aan de rand van het dorp Zuidhorn. De mannen worden aan palen gebonden, en ook de overledene wordt zo goed en zo kwaad als het kan rechtop gehesen. De beul verschijnt, en met een fakkel blakert hij de gezichten van drie van de mannen. Er klinken gruwelijke kreten, maar het publiek zwijgt, met gebogen hoofden. Dan worden de mannen één voor één gewurgd, de vuren worden aangestoken, en de lijken verbranden tot er niets dan hopen as overgebleven is. Die as wordt in de sloten gegooid….niets mag meer resten van deze zondaars……aldus de dominee en diens studiegenoot en vriend, grietman (rechter) van deze streek: Rudolf de Mepsche.
Over de achtergronden van deze afschuwelijke zaak, waarbij 22 onschuldige mannen de dood vonden, valt nog veel meer te vertellen, maar dat laat ik nu even buiten beschouwing. Wél moest ik sterk aan deze ‘berechting van de mannen van Faan’ denken, toen enkele dagen geleden het nieuws bekend werd dat ruim 200 dominees en geleerden uit de streng-protestantse hoek in Nederland zich vierkant achter de zogenaamde Nashville-verklaring gesteld bleken te hebben. In deze verklaring wordt homoseksualiteit weer eens ‘ouderwets’ veroordeeld: je mag misschien wel ‘zo’ zijn, maar in de praktijk brengen is ‘uit den boze’. Geloven jullie mij als ik jullie vertel dat ik hier weer plaatsvervangend misselijk van werd? Gelukkig is in Nederland de doodstraf afgeschaft, maar als het aan deze fundamentalisten gelegen zou hebben……
Han Borg

8 opmerkingen:

Anoniem zei

Dit is nou typisch weer zo'n staaltje van selectieve verontwaardiging door een aanhanger van de Partij van de Akeligheid : Christenen bashen en geen onvertogen woord over de leden van het Geloof van de Vrede die het liefst ALLE homo's van hun minaretten gooien of aan de dichtstbijzijnde lantaarnpaal opknopen.

Johan Fehrmann zei

Daar is ie weer, de Anoniem tegen de openhartige bekende columnist. Bekende riedel en stokpaardje.
De columnist, weet ik, zal elke vorm van geweld tegen homo's, door welke extremistische groepering dan ook geuit veroordelen en eventueel beschrijven. Het beste is dat de voorspelbare anoniem zich met andere zaken gaat bezighouden.

Anoniem zei

Fehrmann verwoordt exact de werkwijze van de Linkse Kerk : het verdoemen van privacy en zoveel mogelijk pogingen doen om mensen met andere opvattingen het recht op Vrije Meningsuiting te ontzeggen. Wat ben ik toch blij dat ik niet meer bij die ondemocratische club hoor.

Johan Fehrmann zei

Daar is die weer, de vertegenwoordiger van de Rechtse Kerk die mij mijn vrije meningsuiting tracht in te dammen. Ik de beheerder van dit 'huis', het huis Beijumnieuws. En ik bepaal wie er binnen komt en wat de normen en waarden zijn. Dat is lastig voor onze privacy-Anoniem, maar ik weet waar hij woont en ik zal binnenkort weer een poging wagen om bij hem binnen te komen. Dat zal hij vast niet weigeren....want mijn vrije mening mag in zijn huis gehoord worden....Hij zal mijn privacy niet verdoemen en mijn opvattingen mogen in zijn huis gehoord worden....

Johan Fehrmann zei

De obsessieve komiek van Beijum blijft zich roeren. De politiek correcte man ("Ik heb recht op mijn privacy") tracht de blogger en de columnist samen te voegen. Opeens hebben we een gezamenlijke achterban.
Cabaret; binnenkort zal er een Allahu Akbar door de Froukemaheerd en Jensemaheerd galmen, en er zal met kapmessen worden gezwaaid.
De Cliniclown van Beijum mag nog een paar keer reageren....omdat hij zo leuk en grappig is....
Er spreekt een diepe angst en paranoya van de man richting de Islam uit...
Meestal zijn dat hele weke figuren die hulp nodig hebben....GGZ-Nederland....

Lees en vermaak u....

'De watjes Borg en Fehrmann blijken het vanuit hun politieke achterban en anno 2019 wijdverspreide virus onder de leden te hebben genaamd Politieke Correctheid. Door hun politieke pedanterigheid en narcistische eigenwaan zijn ze binnen de setting van dit artikel te laf om openlijk stelling te nemen tegen de agressie en moordlustige discriminatie jegens homo’s, gepleegd door kansenparels met een woestijngeloof. Liever vallen ze de eigen westerse cultuur in de rug aan door het plaatsen van hitserige christenbashende artikeltjes. Hun schijnheiligheid en lafheid zijn gelukkig inzichtelijk te maken. Ze hebben nl de broek al vol bij de gedachte dat er binnenkort een Allahu Akbar ! door de Froukema- en Jensemaheerd zal galmen en er middenoostelijke nieuwlanders zwaaiend met kapmessen verhaal komen halen. Kom op Sissies, wees een man en durf de kankergezwellen in onze huidige samenleving ondubbelzinnig te benoemen.'

Johan Fehrmann zei

En ondertussen werd er in de Boelemaheerd weer niet open gedaan....https://beijumnieuws.blogspot.com/2009/11/ik-ben-tegen-weetjewel.html

Anoniem zei

Wat een gezeur zeg. Columns sluiten aan bij de actualiteit en het dagelijks leven. Nashville kwam nu weer even voorbij. Hartstikke boeiend dat Han komt met zo'n stuk geschiedenis wat schijnbaar helemaal niet zo ver van het hier en nu af ligt. Ik wist dat nog niet. Is het nog boeiend om te schrijven over die anderen? Niks nieuws onder de zon toch? Misschien wil de nashville achterban zo wel aan hen laten blijken dat ze hier hartstikke welkom zijn en dan samen deze zogenaamde sodomieten lekker bashen.

Han zei

De tweede 'Anoniem' is duidelijk een andere dan de eerste....dank voor je reactie, Anoniem2! En nog even voor de duidelijkheid: op andere fora heb ik uitvoerig geschreven over het grote verdriet en de enorme woede, die het vermoorden van islamitische homo's bij me teweeg bracht en brengt. Maar ik weiger om daarmee dan een hele geloofsgroep/religie te vereenzelvigen: ook hier gaat het om fundamentalisten, die niet begrijpen wat 'Liefde' is, en die de religie als dekmantel gebruiken voor hun eigen verschrikkelijke, mensonterende doelen. Dat heeft Anoniem1 niet gelezen, of hij/zij wilde het niet lezen. Jammer, maar helaas....