donderdag 15 februari 2018

DE DAMES VAN TREFKUNST BEIJUM


Ze komen een keer in de maand samen.  Eerst worden ditjes en datjes uit het dagelijks leven besproken. Daarna is het hoofdonderwerp Kunst.

Eergisteren, dinsdag, trof de Beijumblogger de zes dames die we op de foto zien in het Grand Café van 't Trefpunt.

Aan het begin van dit decennium hadden de kunstenaars van Beijum een eigen onderkomen, Pand49 op Plein Oost.
Vier jaar geleden sloot het pand en waren de kunstenaars dakloos.

Ondergetekende hoort weinig tot niks meer van de Beijumse kunstenaressen (hoofdzakelijk vrouwen).
Gaan ze tijdens Beijum40 wat kunstzinnigs doen? Gaan ze de grijze elektriciteitshokjes een keer bont verven? Waar zijt gij schilderessen?

Kom op dames, niet alleen maar leuten en teuten, fleur en kleur Beijum de komende maanden eens wat extra op!

1 opmerking:

Marleen zei

In het verslag van de Wijkontmoeting van januari in De Beijumer staat dat er gewerkt wordt aan een jubileumexpositie over 40 jaar Beijum. Er hebben zich al 18 kunstenaars gemeld (en dat staat weer in de volgende krant).