zaterdag 3 februari 2018

TUINHEKKEN GODEKENHEERD MET GROEN BEHANGEN


Een mens kan soms te snel oordelen. Is het wel zo lelijk? Of wordt er toch wat moois en aantrekkelijks van gemaakt?

Een week geleden berichtte Beijumnieuws dat er nieuwe hekken voor de voortuintjes van woningen in de Godekenheerd waren geplaatst.

Zie nog eens dit bericht

Gistermiddag waren twee mannetjes bezig om groen tegen de hekken aan te poten.
Het groen zat verzameld in een soort van toeter op een laadbak achter een busje.

Zie afbeelding links.
Op de afbeeldingen boven, rechts en beneden zien we de mannetjes bezig zijn.

Als blogger, maar ook als gewone Beijumer met een huis, vraagt ondergetekende zich af of hij het straks in het voorjaar en de zomer wel prettig zou vinden zitten achter een hek met groen.

Dat is niet om perse zuur of  zeurderig te doen, nee, ondergetekende houdt erg van een ruim uitzicht. Kunnen de bewoners straks als alles groen is nog wel vanuit de tuinstoel of bank de straat opkijken?
Zitten ze straks niet in een soort van groene volière zonder dak?

Smaken verschillen. Misschien zit het ook wel prettig, met veel privacy.

De blogger gaat er vanuit dat deze werkzaamheden, veranderingen, met de bewoners is doorgesproken.

Over zes weken maar eens kijken hoe groen de hekken zijn geworden als het voorjaar is losgebarsten.

Geen opmerkingen: